Strona główna

2013-01-04 11:29

        Skierowanym do Sądu Okręgowego w Gdańsku aktem oskarżenia objęto 10 osób, których działania  skutkowały  narażeniem Skarbu Państwa na uszczuplenie należności skarbowych na kwotę przekraczajacą 11 milionów złotych.

          W toku prowadzonego postępowania przygotowawczego osobom tym zarzucono popełnienie   przestępstw  z art.  258 § 1 i 3 kk oraz 56 § 1 i 62 § 2 kks - 7 z  nich   przyznało się do  popełnienia  zarzuconych im przestępstw.     

       Wynik śledztwa    jest efektem  współpracy organów skarbowych , w tym Wywiadu Skarbowego,  Centralnego Biura Śledczego KGP oraz prokuratury.

        Grupa działała w  latach 2004 – 2008. Proceder polegał na  wystawieniu   i kolportowaniu   na terenie całego kraju  tzw.   faktur  kosztowych,  służących do  zaniżania  należności  skarbowych wielkiej wartości  z tytułu  towarów i usług.

          Spośród oskarżonych ośmioro   w różnych okresach  uczestniczyło w wystawianiu  i kolportażu   faktur,  w tym jedna kobieta , która  zajmowała się  stroną  księgowa  przedsięwzięcia.  Dwóch oskarżonych to przedsiębiorcy, którzy nabywali  takie faktury.

          Poświadczające nieprawdę faktury co do realizacji   usług,  wystawiane były  przy wykorzystaniu   działalności  czterech  spółek  i trafiały do kilkudziesięciu  podmiotów gospodarczych. W ramach prowadzonego  śledztwa   zabezpieczono  ponad 3500 tego typu faktur, które wykorzystano do zaniżenia należności  skarbowych na kwotę przekraczającą 11 milinów złotych.   

         Inicjatorem i  osobą  kierującą  całym procederem był Piotr W.  prowadzący działalności gospodarczą  w zakresie pośrednictwa  w różnego rodzaju usługach. Nadto uczestniczył  w prowadzeniu szeregu spółek, które następnie  były wykorzystywane do  wystawiania fikcyjnych faktur.  Funkcję kierownicze w tych spółkach powierzał  różnym,  przypadkowym  osobom, będącym  jedynie figurantami. Nie mniej  po pewnym   czasie osoby te orientowały się,  że działalność spółek jest wykorzystywana do  celów przestępczych. Na takich zasadach  funkcję prezesa zarządu w jednej z nich  pełnił jego brat Witold P.  Ujawnienie procederu wiązało się  z konfliktem  pomiędzy Piotrem W. a osobami wykorzystywanymi  przez niego w procederze.

          Na etapie postępowania przygotowawczego wobec podejrzanych  stosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym  poręczenia majątkowe na łączną kwotę 140 tyś. złotych. Nadto  na poczet grożącego oskarżonym przepadku uzyskanych korzyści  oraz grzywny,  dokonano zabezpieczenia  na ich mieniu na kwotę  przekraczającą  1 milion 145 tyś. złotych.

         Z uwagi na wielką wartość  należności   podatkowych narażonych na uszczuplenie oraz działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej,  oskarżonym grozi  kara   do 10 lat pozbawienia wolności. 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone