Strona główna

2013-04-15 08:35

          Prokuratura Okręgowa w Gdańsku  przedstawiła zarzuty w sprawie  spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu  u obywatelki Szwecji. Zarzutami zostały objęte trzy osoby. 

          Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest od listopada 2010 roku i zostało zainicjowane  zawiadomieniem Pomorskiego Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika  w Gdańsku, w którym w  dniu 2 sierpnia 2010 roku pokrzywdzona poddała się  zabiegowi operacyjnemu z zakresu chirurgii plastycznej. 

        Biegli sporządzający na zlecenie prokuratury opinię  stwierdzili u pokrzywdzonej  ciężkie uszkodzenie mózgu  stanowiące chorobę realnie zagrażającą życiu i jednocześnie ciężką chorobę nieuleczalną powodującą, że pozostaje ona w stanie wegetatywnym. Choroba jest następstwem przedłużającego się niedotlenienia będącego wynikiem chwilowego zatrzymania krążenia.

         W oparciu o zebrany w sprawie materiał  dowodowy, w szczególności opinię sądowo-lekarską sporządzona przez zespół biegłych, dwóm  pielęgniarkom  pełniącym w dniu 2 siepania 2010 roku dyżur na Oddziale  Chirurgii Naczyń Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku zarzucono nieumyślne spowodowanie u pacjentki  ciężkiego uszczerbku na zdrowiu  poprzez niewłaściwą opiekę nad nią w okresie bezpośrednim po przeprowadzonym zabiegu operacyjnym, w szczególności poprzez zaniechanie ciągłej bezpośredniej obserwacji i ciągłego monitorowania jej parametrów życiowych, w następstwie czego spowodowały  opóźnienie w rozpoznaniu pogarszającego się stanu pacjentki, a także poprzez zaniechanie bezzwłocznego wdrożenia skutecznej  wentylacji chorej i powiadomienia lekarza o pogarszającym się stanie zdrowia pacjentki, tj. popełnienia przestępstwa z art. 156 § 2 kk. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Podejrzane nie przyznały się do popełnienia zarzuconego im przestępstwa.

         Zarzut nieumyślnego narażenia  pokrzywdzonej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. popełnienie przestępstwa z art. 160 § 2 i 3 kk przedstawiono lekarzowi specjaliście z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, znieczulającemu pokrzywdzoną w trakcie przeprowadzonego zabiegu operacyjnego.  Podejrzanej zarzucono nie zachowanie w stosunku do pacjentki wymaganych w tych okolicznościach ostrożności - nie przewidziała  możliwości skumulowania się  niepożądanych działań leków zastosowanych w trakcie znieczulenia i  w  krótkim czasie po jego zakończeniu oraz przekazała  pacjentkę  w miejsce  nie gwarantując właściwego nadzoru pooperacyjnego. Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej przestępstwa. Przestępstwo to  zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolnoości albo pozbawienia wolności do roku.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone