Strona główna

2008-05-19 12:59

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła skierowaniem do Sądu Rejonowego w Lęborku aktu oskarżenia w sprawie p-ko Piotrowi K. i Grzegorzowi Ch. O przestępstwa z art. 270 § 1 kk .

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzorowała postępowanie w sprawie VI Ds.77/07 dot. działalności zorganizowanej grupy zajmującej się popełnianiem przestępstw zwianych z nielegalnym obrotem paliwami przeznaczonymi  do środków transportu morskiego,  legalizacji środków finansowych pochodzących z nielegalnego źródła  oraz przestępstw  celno-podatkowych  na szkodę  Skarbu Państwa.

Z akt przedmiotowego postępowania do odrębnego wyłączono materiał dowodowy dotyczący wyżej wymienionych , którym aktem oskarżenia zarzucono, iż:

- działając wspólnie i w porozumieniu, w tym  z innymi ustalonymi osobami,  w celu osiągnięcia korzyści majątkowej , w okresie od września 2001 roku do stycznia 2002 roku w Łebie  podając się za armatorów kurta rybackiego podrobili  dokumenty  w postaci kwitów  bunkrowych wystawionych dla kutra rybackiego WŁA -211 przez firmę Solan potwierdzających odbiór oleju żeglugowego , tj. przestępstwa z art. 270 § 1 kk - łącznie 20 zarzutów. Przestępstwo z art. 270 § 1 k zagrożone jest kara pozamienia wolności do lat 5 .

Przesłuchani w toku postępowania przygotowawczego wyżej wskazani  przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw oraz złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 § 1 kpk.      

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone