Strona główna

2013-07-02 08:37

        Aktem  oskarżenia objęto 26  osób.  6 osobom, mieszkańcom  Gdyni, Wejherowa  i Redy zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa zajmowała się popełnianiem przestępstw związanych z  wprowadzeniem  do obrotu, bez posiadanego pozwolenia na  dopuszczenie do obrotu,  produktów leczniczych  oraz mających  na celu udaremnienie i utrudnienie ustalenia przestępczego pochodzenia  uzyskanych z tego procederu  pieniędzy, tj. pranie brudnych pieniędzy. Jednej osobie zarzucono kierowanie grupą, pięciu udział w grupie przestępczej. Wszystkim  członkom grupy zarzucono popełnienie przestępstwa z ustawy prawo farmaceutyczne oraz pranie brudnych pieniędzy.  

      Cały proceder prowadzony był za pośrednictwem  sklepu  internetowego. Serwer ze stroną internetową znajdował  się poza  Polską.  Produkty jakie były  wprowadzane do obrotu to sterydy anaboliczne, m.in. OMNADREN, ANDROPEN, METANABOL, TESTOSTERON  i inne. W toku prowadzonego postępowania  ujawniono  na terenie Gdyni magazyny, w którym produkty były przechowywane i przygotowywany do wysyłki. Odbiorcy pochodzili głównie ze Stanów Zjednoczonych. Ponadto z  Kandy, Australii, Łotwy  oraz niektórych krajów Unii Europejskiej.

       Grupa działała  w okresie  od stycznia 2007 roku do chwili zatrzymania,  tj.  do 28  lutego 2012 roku. Składała się  z członków rodziny. W ramach grupy istniał podział ról. Kierował nią Jarosław M. Pozostali członkowie przygotowywali oraz wysyłali przesyłki. Nadto wyszukiwali tak zwane „słupy”. Były to osoby, do  których wysyłane były przekazy  z tytułu zapłaty za przesyłki. Wykorzystywano przelewy Maney Gram oraz Western Union. Zajmowali się również wyszukiwaniem osób, na których dane zakładane były rachunki bankowe. Osoby pełniące role „słupów” odbierały pieniądze przesłane  im przelewem, a następnie przekazywały  ustalonym osobom. Otrzymywały za to miesięcznie „wynagrodzenie”  w wysokości od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Takich  osób  było  20. W akcie oskarżenia zarzucono im popełnienie przestępstwa prania brudnych pieniędzy.

        Ponad  14 milinów złotych, to kwota jaką  sprawcy uzyskali w wyniku powyższego  procederu. W toku postępowania dokonano zabezpieczenia na mieniu  należącym  do oskarżonych  wartości około 2 miliona  złotych, w  tym  samochody, sprzęt RTV, biżuterię oraz środki na kontach bankowych.

        W toku postępowania przygotowawczego,  w początkowej jego fazie wobec trzech członków grupy stosowany był areszt tymczasowy, zamieniony  następnie na dozór Policji,  w tym wobec dwóch osób zastosowano również poręczenie majątkowe w kwocie 20 i 30 tysięcy złotych.   

         22 oskarżonych  złożyło  wnioski o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 kpk.    

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone