Strona główna

2013-08-14 11:51

        Zarządzeniem z 8 sierpnia 2013 r. Prokurator Okręgowy w Gdańsku wyznaczył Prokuraturę Rejonową w Kartuzach do kontynuowania postępowania w sprawie dotyczącej zgonu Pawła T.

        Jest to standardowa procedura w sprawach, w których wyjaśniane są  zarzuty formułowane wobec funkcjonariuszy Policji uregulowana obowiązującymi wytycznymi byłego Prokuratora Krajowego.

       Przed przekazaniem akt Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz  w Gdańsku  zobowiązana była do wykonania niezbędnych  w tej sprawie czynności.

        Aktualnie akta sprawy zostaną przekazane do Prokuratury Rejonowej w Kartuzach.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone