Strona główna

2013-10-07 12:40

         Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi postępowanie w sprawie doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przy zawieraniu przedwstępnych umów pożyczki, oferowanych przez Polską Korporację Finansową SKARBIEC Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku – obecnie Pomocną Pożyczkę Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk.  

       Wszczęte w tej sprawie w październiku 2012 roku śledztwo zainicjowane zostało przez jednego z klientów spółki. W treści skierowanego do prokuratury zawiadomienia przedstawił, że w jednym z biur PKF Skarbiec podpisał przedwstępną umowę pożyczki. Warunkiem podpisania umowy pożyczki było wpłacenie opłaty przygotowawczej w wysokości 5-10 % kwoty pożyczki. Spełnił ten warunek. Przez pracowników spółki utrzymywany był w przekonaniu, że w najbliższym czasie pożyczkę otrzyma. W późniejszym okresie okazało się, że jej otrzymanie jest uzależnione od spełnienia kolejnych warunków, którym pokrzywdzony nie był już w stanie sprostać. Ostatecznie pożyczki nie otrzymał. Nie zwrócono mu również wpłaconej opłaty przygotowawczej mimo, że o to wnioskował.

        Kolejne osoby pokrzywdzone, które zgłosiły się do prokuratury w związku z działalnością  wskazanej spółki,  przedstawiały podobny mechanizm działania.         

        Dla potrzeb prowadzonegow tej sprawie postępowania zabezpieczono, w formie elektronicznej dokumentację finansowo - księgową spółki.

        Między innymi na jej podstawie ustalono liczbę osób, które za pośrednictwem biur regionalnych spółki,  funkcjonujących na terenie całej Polski zawarły przedwstępne umowy pożyczki, uiściły opłaty przygotowawcze i nie otrzymały wnioskowanych pożyczek.

        Liczba takich osób, które są potencjalnymi pokrzywdzonymi,  wynosi około 48 tysięcy. Łączna kwota uiszczonych przez te osoby opłat przygotowawczych wynosi około 115 milionów złotych.

        W związku z tym, że potencjalni pokrzywdzeni  pochodzą z terenu całej Polski, czynności z ich udziałem realizowane są w ramach pomocy prawne. Do chwili obecnej wystosowano ponad 4000  odezw o wykonanie  czynności. Prokuratura otrzymała materiały z czynności z udziałem ponad 2000 osób pokrzywdzonych.         

        Z dotychczasowych ustaleń wynika, że pokrzywdzeni przed podpisaniem przedwstępnej umowy pożyczki oraz w trakcie jej podpisywania byli nierzetelnie  informowani przez pracowników biur regionalnych. Informacje te odnosiły się do postanowień zwartych w umowie oraz  do konsekwencji  w wypadku niezrealizowania wszystkich  wymogów. Pracownicy  mieli zapewniać pokrzywdzonych, że pożyczka zostanie udzielona w krótkim terminie, a jedynym warunkiem do spełnienia jest uiszczenie opłaty przygotowawczej i popisanie weksla. Natomiast w przypadku  odmowy udzielenia pożyczki  lub rezygnacji z niej, opłata przygotowawcza  zostanie w całości zwrócona.        

       Powyższe ustalenia skutkowały przedstawieniem 5 pracownikom biur regionalnych w Katowicach, Bytomiu, Gliwicach i  Sieradzu zarzutów popełnienia przestępstw z art. 286 § 1 kk. Poszczególnym podejrzanym zarzucono popełnienie od kliku do kilkudziesięciu przestępstw doprowadzenia klientów spółki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie ich w błąd. Opłaty przygotowawcze wpłacone przez te osoby pokrzywdzone wynosiły od  1000 złotych do 25 tysięcy złotych.

       Podejrzani nie przyznają się do popełnienia zarzuconych im przestępstw.         

      Wobec 3 kolejnych pracowników biur takie zarzuty zostały sformułowane.

       Czynności w tej sprawie są kontynuowane. Między innymi w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku trwa analiza kryminalna dotycząca przepływów finansowych w spółce. Prowadzona jest na podstawie danych pozyskanych z działających na terenie Polski  banków, a dotyczących kont bankowych, lokat terminowych oraz  depozytów.   

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone