Strona główna

2013-10-11 14:25
      Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi postępowanie w sprawie doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przy zawieraniu przedwstępnych umów pożyczki, oferowanych przez Polską Korporację Finansową SKARBIEC Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku – obecnie Pomocną Pożyczkę Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk. 
      Osoby, które zawarły przedwstępną umowę pożyczki i wpłaciły opłatę przygotowawczą, a pożyczki nie otrzymały i w związku z tym czują  się pokrzywdzone działaniem spółki, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa winne skierować bezpośrednio do Prokuratury Okręgowej  w Gdańsku na adres:  80-853 Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36.
Do zawiadomienia należy dołączyć kserokopie całej dokumentacji  oraz korespondencji związanej z przedwstępną umową pożyczki.  Na kopercie proszę wskazać sygnaturę sprawy :  VI Ds. 65/12 . 
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone