Strona główna

2013-10-15 11:38

         Postępowanie w tej sprawie zainicjowane zostało przez Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Gdyni.

        W dniu 27 kwietnia  2012 roku 50 osób, dzieci oraz  personel  przedszkola,  w związku z objawami jakie wystąpiły po spożyciu pasty drobiowej,  trafiło do szpitala.  U chorych stwierdzono zatrucie pokarmowe toksynami wydzielanymi przez gronkowca złocistego. Jak wskazał powołany w toku postępowania biegły, pokrzywdzeni nie byli narażeni na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przebieg zatrucia prawie u wszystkich chorych  był stosunkowo łagodny  albo o średnim nasileniu. Chorzy szybko dochodzili do siebie. Średni okres pobytu w szpitalu wynosił 2 do 3 dni. W znacznej liczbie przypadków nie było potrzeby kontynuowania dalszego leczenia  po opuszczeniu szpitala.              

        Jak ustalono, główną przyczyną zbiorowego zatrucia były zaniedbania w przestrzeganiu wymogów sanitarno – higienicznych  w  kuchni przedszkola.        

       W oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy zarzut nieumyślnego  spowodowaniu rozstroju zdrowia u 50 osób, tj. popełnienie przestępstwa z art. 157 § 3 kk w zw z art. 157 § 2 kk, przedstawiono Grażynie H., zatrudnionej w przedszkolu na stanowisku  kucharki.

          Przesłuchana w charakterze podejrzanej przyznała się do popełnienia zarzuconego jej przestępstwa.        

          Akt oskarżenia wraz z ioskiem  oskarżonej o dobrowolne poddanie się karze został  skierowany do Sądu Rejonowego w Gdyni  IX Wydział Karny.      

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone