Strona główna

2013-10-17 12:41

         Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku,  po zapoznaniu z materiałami procesowymi zgromadzonymi przez Komisariat VIII Policji w Gdańsku  oraz po wykonaniu czynności własnych w sprawie wystawionej w Gdańsku 12 października 2013 r. rzeźby noszącej tytuł „Komm Frau”, podjęła decyzję o umorzeniu postępowania w tej sprawie.

        W zachowaniu  twórcy i wystawcy rzeźby nie dopatrzono się  tak znamion czynu z art. 256 § 2 kk, tj. nawoływania poprzez prezentowanie rzeźby  do nienawiści na tle różnic narodowościowych oraz  z art. 261  kk, tj. znieważenie  miejsca publicznego, urządzonego w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego w postaci czołgu T-34, poprzez umieszczenie obok wskazanej  rzeźby.

        Ustalony stan faktycznego wskazuje natomiast, że zachowanie twórcy rzeźby może stanowić wykroczenie  z art. 140 kw, tj.  wybryk nieobyczajny  oraz  z art. 127§1 kw, tj.  samowolne  użycie rzeczy.  W tym zakresie materiały zostały przekazane zgodnie z właściwością do Komisariatu VIII Policji w Gdańsku celem przeprowadzenia stosownego postępowania.                

         Prokuratura  w ramach działalności pozakarnej dokonała ustalenia, czy nie doszło do naruszenia przepisów  m.in. ustawy z dnia 07.07.1994 r.  Prawo budowlane. W świetle dokonanych w tym zakresie ustaleń  brak  jest podstaw do podejmowania działań w trybie administracyjnym.            

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone