Strona główna

2013-11-05 12:36

         Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadziła postępowanie w sprawie procederu umożliwiającego obywatelom Chin przekroczenie, z naruszeniem przepisów prawa,   granicy  Rzeczpospolitej Polskiej.

          Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte  w listopadzie  2011 roku  na podstawie materiałów zgromadzonych przez Placówkę Straży  Granicznej w Gdańsku.  Dokonane przez  Straż Graniczną w ramach  czynności służbowych ustalenia wskazywały, że Grzegorz N. właściciele czterech firm na Pomorzu, w zamian za korzyści majątkowe zorganizował oraz  kierował procederem  związanym z   nielegalną migracją  obywateli Chin  do Polski.       

         Przeprowadzone w tej sprawie postępowanie nie potwierdziło nielegalnej migracji obywateli Chin. Przekraczając granice Rzeczpospolitej Polskiej posiadali ważne wizy. Zebrany materiał dowody potwierdził  natomiast, że wizy zostały wystawne na  podstawie wyłudzonych  w Polsce dokumentów.

          Proceder zorganizował oraz nim kierował  Grzegorz N. Do procederu wykorzystano kilkanaście  firm z Pomorza. Po znalezieniu firmy, na jej dane przygotowane były dokumenty związane z zatrudnieniem  osób narodowości chińskiej. Wcześniej  zgłaszano ofertę pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku. Po uzyskaniu informacji o braku osób spełniających  wymagania pracodawcy, składano w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku wniosek o zezwolenie  na pracę w tej firmie cudzoziemca. Pozyskane w ten sposób zezwolenia były następnie przekazywane do Chin. Osoby, które rzekomo miały podjąć pracę w Polsce  przedkładały  je w Konsulacie  RP  w Szanghaju  w celu uzyskania wiz. Po przyjeździe do Polski  nie podejmowały jednak zatrudnienia we wskazanych  firmach,  poszukując go  we własnym zakresie, bądź  też wyjeżdżały  do innych krajów  europejskich.

        Organizator procederu zmarł w toku prowadzonego w tej sprawie postępowania. 

        Zarzutami objęte zostały cztery osoby, dwie kobiety oraz dwóch mężczyzn. Podejrzanym zarzucono  popełnienie przestępstw  wyłudzenia w okresie  od  kwietnia 2010 roku do  lutego 2011 roku  poświadczenia nieprawdy w postaci zezwolenia  na pracę  cudzoziemca  na terytorium Rzeczpospolitej  Polskie o gotowości  zatrudnienia obywateli  Chin, tj. popełnienie przestępstwa z art. 270 § 1 kk w zb z art. 272  kk w zw z art. 11 § 2 k w zw z art.12 kk.  

          Osoby te pod kierownictwem Grzegorza N. po uprzednim podrobieniu podpisów właścicieli firm, w których rzekomo mieli być zatrudniani obywatele Chin, składały wnioski w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Łącznie takich wniosków złożyli 216. Do procederu wykorzystano 17 firm z terenu Pomorza. Łącznie podejrzani wyłudzili 212 zezwoleń.

          Przesłuchani w charakterze podejrzanych przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia. Złożyli  również wnioski  w trybie art. 335 kpk o dobrowolne  poddanie się karze.   

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone