Strona główna

2013-12-17 12:18

         Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła postępowanie w sprawie dotyczącej tworzenia fałszywych dowodów w postaci nagrań, mających  świadczyć o  fałszywym oskarżeniu  księdza Mirosława B. o czyny, których miał nie popełnić.  

          Nagrania zostały przedłożone w czerwcu  2012 roku w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku wraz z zawiadomieniem pełnomocnika ksiądz Mirosława B. Miały  zapis rozmów z pokrzywdzoną ze  sprawy, w której ksiądz został skazany  prawomocnym wyrokiem. W trakcie tych  rozmów  miała ona potwierdzić, że czyny za które ksiądz został  skazany nie miały miejsca oraz wskazać  inicjatora  fałszywego oskarżenia księdza.

          Przeprowaozej w tej saprwie postępowanie nie potwierdziło aby postępowanie karne, które zakończyło się wyrokiem skazującym  było oparte na fałszywym oskarżeniu  oraz aby w tym postępowaniu pokrzywdzona i  świadkowie  złożyli  fałszywe zeznania.

        Biegł, który badał zapisy nagrań oraz sporządził ekspertyzę  fonoskopijną, zakwestionował  ich autentyczność , wskazując na ślady manipulacji. Dokonał identyfikacji zarejestrowanych na dowodowych nagraniach dwóch głosów męskich. Byli to siostrzeniec księdza oraz  kolega siostrzeńca. Biegły nie potwierdził natomiast, aby zarejestrowany  na nagraniach głos damski należał do pokrzywdzonej  dziewczyny ze sprawy  wejherowskiej. Powyższe ustalenia biegłego potwierdzone zostały również   innymi  dowodami. 

         Skierowanym w dniu 13.12.13r. do Sądu Rejonowego w Gdynia II Wydział Karny aktem oskarżenia objęto  dwie osoby.

         Sebastianowi Ż.  zarzucono tworzenie w okresie od  marca 2012 roku do  kwietnia 2012 roku w  Gdyni fałszywych dowodów w postaci nagrań, z których miało wynikać, że Mirosław B. został fałszywie oskarżony na skutek  podstępnych  zabiegów podejmowanych przez określone osoby, tj.  popełnienie przestępstwa z art. 235  k.k. w zw. z art. 12 k.k. ( zagrożonego  karą do 3 pozbawienia wolności ). Oskarżony nie przyznaje się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa.  

         Drugiej osobie, Dariuszowi D. zarzucono udzielenie pomocy  Sebastianowi Ż. do tworzenia fałszywych dowodów poprzez zbieranie informacji oraz udział w nagraniu rozmowy  o uzgodnionej treści, z której miało wynikać, że  Mirosław B. został fałszywie oskarżony na skutek  podstępnych  zabiegów podejmowanych przez określone osoby,  tj. popełnienie  przestępstwa z art. 18 § 3 kk w zw z art. 235 kk. Wymieniony  przyznał się do popełnienia zarzuconego  mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia.   

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone