Strona główna

2014-02-17 08:38

       Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje postępowanie dotyczące oszustw popełnianych przez  członków zorganizowanej  grupy przestępczej. Mechanizm działania sprawców polegał na podszywaniu się pod firmy spedycyjne, a następnie na pozyskiwaniu na internetowych giełdach towarowych zleceń przewiezienia towarów z krajów  na terenie Europy.

      Jak ustalono, grupa działała w okresie co najmniej  kilku miesięcy dokonując przejęcia kilkunastu ładunków różnego rodzaju towaru. W większości przypadków miejscem przeznaczenia towaru nie była Polska. Dokumenty przewozowe były zmieniane i towar był przewożony do magazynów położonych na terenie Gdańska i innych okolicznych miejscowości. Następnie był przeładowywany i wywożony.  

       Pierwsze zatrzymania osób uczestniczących w tym procederze miały miejsce  w styczniu 2013 roku.   Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego na terenie Gdańska zatrzymali osoby  uczestniczące w przejęciu towaru  w postaci słodyczy, tj. zajęcy  i jajek wielkanocnych przywiezionych z Niemiec.  

        W toku postępowania ustalono, że  sprawy dokonali przejęcia  również innych towarów, w tym  słodyczy,  chemii budowlanej, owoców, serów, sprzętu i materiałów budowlanych, palet z rybami  mrożonymi,  alkoholu. Ustalona wartość przejętego towaru to nie mniej niż 2. 300.000,00 złotych.      

         Do chwili obecnej  zarzutami zostało objętych  9 osób.8  podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu , tj. popełnienie przestępstwa z art. 258 § 1 k.k. zagrożonego karą do 5 lat pozbawienia wolności oraz popełnienia przestępstw doprowadzenia szereg podmiotów gospodarczych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej  wartości, tj. z art. 286 § 1 kk w zw z art. 294 kk.  Przestępstwo to zagrożone jest   karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.  8 podejrzanych przebywa w areszcie  śledczym. 

         Czynności w tej sprawie są kontynuowane.  

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone