Strona główna

2014-02-17 13:28

        Celem obchodów, jak co roku jest  zwrócenie szczególnej uwagi  na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. 

        W dniach od 24 do 28 lutego 2014 roku w Prokuraturze Okręgowej oraz wszystkich prokuraturach rejowych okręgu gdańskiego zainteresowani  będą mogli spotkać się z prokuratorami, porozmawiać i uzyskać informacje dotyczące przysługujących pokrzywdzonym uprawnień, jak i sposobu załatwienia sprawy.   

       W siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyznaczeni prokuratorzy będą do dyspozycji zainteresowanych w godzinach od 9.00 do 14.00.  

      Do prokuratur rejonowych można będzie zgłaszać się w godzinach urzędowania. W poszczególne dni wyznaczeni prokuratorzy będą dyżurowali dłużej. Szczegółowe informacje dotyczące godzin dyżurów w prokuraturach rejonowych są dostępne na tablicach informacyjnych poszczególnych jednostek. Informacje takie można uzyskać  również  telefonicznie.

     Adresy oraz telefony kontaktowe wszystkich prokuratur okręgu gdańskiego dostępne są na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku: www.gdansk.po.gov.pl

           

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

             

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone