Strona główna

2008-06-13 12:18
Wydział VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratur Okręgowej w Gdańsku skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia w sprawie VI Ds. 31/08 p-ko Piotrowi J.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadziła postępowanie dotyczące wymuszeń rozbójniczych wobec osób prowadzących działalność związaną z eksploatacją  automatów  do gier , przywłaszczenia automatów oraz uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej.

Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone skierowaniem w dniu 07 maja 2004 roku  aktu oskarżenia wobec 6 osób.  Wobec 4 osób zapadły  prawomocne wyroki skazujące, a wobec  dwóch osób postępowanie sądowe znajduje się  w toku .

Materiał dowody dotyczący Piotra J. został wyłączony do odrębnego postępowania . Wymieniony  poszukiwany był listem gończym i  został zatrzymany w dniu  26 marca 2008 roku.

Aktem oskarżenia wymienionemu  zarzucono :

-  udział w okresie od maja 1998 roku do września 2003 roku w Sopocie i innych miejscowościach na terenie kraju w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw - art. 258 § 1 kk ,

- popełnienie w ramach w/w grupy przestępczej  przestępstw  „ wymuszeń rozbójniczych " , tj.  w okresie od maja 1998 roku do marca 2003 roku w  Sopocie i innych miejscowościach na terenie kraju wspólnie z innymi osobami  doprowadził  firmy : Fun Games sp. z o.o.  , Polteam Joy sp. z o.o., U.R. Casablanca , Net Pol sp.  z o.o. oraz PPH Ishar    do niekorzystnego rozporządzenia  pieniędzmi uzyskanymi z eksploatacji automatów do gier  zręcznościowych  w kwocie nie mniejszej  niż  2.545.000 zł – art. 282 kk w zw z art. 65 § 1 kk w zw z art. 64 § 1 kk w zw z art. 12 kk ,

- popełnienie w ramach w/w grupy przestępczej  przestępstw przywłaszczenia w kwietniu oraz czerwcu 2002 roku powierzonego mienia znacznej wartości w postaci automatów do gier losowych na szkodę firmy Fun Invest Antilles oraz na szkodę osoby prywatnej – art. 284§ 2 kk w zw z art. 294 § 1 kk w zw z art. 65 § 1 kk .   

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone