Strona główna

2014-02-28 11:07

     

        Skierowanym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku aktem oskarżenia objęto dwóch byłych członków Zarządu  Mieszkaniowej Spółdzielni  Budownictwa Ekologicznego w Gdańsku.

   

         Byłemu Prezesowi Zarządu oraz byłemu Zastępcy Prezesa ds. Inwestycji prokuratura zarzuciła doprowadzenie 32 członków spółdzielni do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd co do wysokości wymagalnych wkładów budowlanych oraz ich wyegzekwowania  w zawyżonej wysokości.           

           Do popełnienia przestępstwa doszło przy realizacji i rozliczeniu budowy  osiedla Matemblewo II. Budowa realizowana była w latach 2003 - 2005, a jej ostatecznego  rozliczenia dokonano do końca grudnia 2005 roku.                                                                                            

          Czynności związane z inwestycją, w tym z jej rozliczeniem, realizowane były przez wyżej wskazanych członków zarządu.

            Działając wspólnie i w porozumieniu podjęli się szereg działań, których  wynikiem było wprowadzenie w błąd członków spółdzielni co do rzeczywistej wysokości wymaganego wkładu budowlanego.  Dokonując ostatecznego rozliczenia inwestycji zawyżyli wkłady budowlane o  zawyżone koszty zakupu  i instalacji rolet okiennych oraz zakupu i montażu ogrodzenia. Nadto części kosztów budowy lokalu biurowego, zaliczyli w koszty budowy pozostałych  lokali. W zakresie poszczególnych lokali nastąpiło zawyżenie należności w kwotach od kilkudziesięciu  złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

            Oskarżonym zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. Przesłuchani w toku postępowania nie przyznali się do jego popełnienia. Przestępstwo to zagrożone jest  karą do 8 lat pozbawienia wolności. 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone