Strona główna

2008-06-25 11:48

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia  w sprawie dotyczącej przemytu w latach 1995 -2007 do Polski znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz obrotu tymi substancjami i środkami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Aktem oskarżenia objęto 11 osób :

- Waldemara K.,

- Rafała K. ( wobec którego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania ),

- Adama R. ( wobec którego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania ),

- Dominika W.,

- Dariusza Sz. ( wobec którego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania ),

- Sławomira W. ( wobec którego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania ),  

- Pawła T. ( wobec którego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania ),

- Pawła Sz. ( wobec którego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania ),

- Macieja S. ( wobec którego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania ),

- Pawła K.  oraz Arkadiusza R.  

którym  zarzucono:

-  popełnienie przestępstw z art. 55 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. przywozu  na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej z Holandii i Belgi znacznej ilości środków odurzających w postaci  suszu konopi innych niż włókniste,  haszyszu, kokainy oraz substancji psychotropowych w postaci znaczków zawierających LSD, kryształkowi LSD  i  tabletek ekstazy (zagrożone karą pozbawienia wolności  na czas nie krótszy niż 3 lata) ,

- popełnienie przestępstw z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanów , tj.  wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających w postaci suszu konopi innych niż włókniste,  haszyszu, kokainy oraz substancji psychotropowych w postaci znaczków zawierających LSD, kryształkowi LSD  i  tabletek ekstazy ( zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10 ) ,

- popełnienie przestępstw z art. 53 ust 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. wytworzenie znacznej ilości środków odurzających w postaci suszu ziela konopi innej niż włókniste ( zagrożone karą pozbawienia wolności  na czas nie krótszy niż 3 lata ) ,

- popełnienie przestępstwa z art. 63 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii , tj. uprawiania  konopi innej niż włóknista , z której można było uzyskać  znaczne ilości suszu ziela konopi ( zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8 )  ,  

- popełnienie przestępstwa z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, tj. wielokrotnego udzielenia innej osobie środków odurzających w postaci  kokainy ( zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do lat 10 ) ,  

przy czym z popełniania wyżej wskazanych przestępstw oskarżeni uczynili sobie stałe źródło dochodu.   

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone