Strona główna

2014-04-28 14:43

         Skierowanym do Sądu Rejonowego w Wejherowie aktem oskarżenia Tomaszowi M. zarzucono popełnienie przestępstwa przeciwko ochronie przyrody i środowiska  z art. 181 § 1 i 2 k.k. w zb. z art. 187 § 1 k. k.  w zw. z art. 11 § 2 k.k.

 

       Tomasz M. jest właścicielem dwóch, położnych w Rewie, na terenie rezerwatu przyrody Mechalińskie Łąki działek. W okresie od czerwca 2007 roku do maja 2013 r., wbrew obowiązującym przepisom, nawiózł na ich teren kilku tysięcy ciężarówek obcych gruntów w tym mineralnych, gruzów oraz śmieci niewiadomego pochodzenia. Prowadził także prace ziemne. Prace te doprowadziły do bezpośredniego podniesienia poziomu gruntu, zmiany właściwości chemicznej i fizycznej znajdującego się w sąsiedztwie podłoża torfowego, całkowitej zmiany glebowych oraz hydrologicznych warunków siedliskowych. Swoim działaniem uniemożliwił prawidłowy rozwój szaty roślinnej, zgodnej z pierwotnym potencjałem tego siedliska.  

      Skutkiem  są  zniszczenia terenu torfowiskowego, zniszczenia zbiorowiska roślinnego o wysokim walorze przyrodniczym prawnie chronionym na obszarze 1,41 ha i nieodwracalne zniszczenia w świecie roślinnym w znacznych rozmiarach.

           Przesłuchany w charakterze podejrzanego Tomasz M. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień w sprawie.

  

          Przestępstwo  to zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.  Sąd orzekając może również wymierzyć nawiązkę  w wysokości do 100.000,00  złotych na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz nałożyć obowiązek naprawienia szkody.W związku z tym w toku postępowania przygotowawczego dokonano  zabezpieczenia  na mieniu Tomasza M. do wysokości kwoty 1.000.000,00 złotych

 
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone