Strona główna

2014-05-19 12:04

         Do Sądu Okręgowego w Gdańsku IV Wydział  skierowano akt oskarżenia przeciwko prezesowi Gdańskiego Stowarzyszenia Chorych na Chorobę Parkinsona.  Działając w okresie od sierpnia 2011 roku do listopada 2012 roku wyłudził mienie w łącznej kwocie 471.787,44 złotych oraz usiłował wyłudzić mienie w łącznej kwocie  133.092,44 złotych.  

         W sierpniu 2011 roku  Lechosław W. prezes Gdańskiego Stowarzyszenia Chorych na Chorobę Parkinsona podpisał z Oddziałem Pomorskiego Państwowego Funduszu  Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych umowę  dotyczącą  prowadzenia  rehabilitacji  osób niepełnosprawnych.

         W celu zawarcia powyższej umowy przedłożył wniosek zawierający nieprawdzie dane co do liczby członków stowarzyszenia wymagających stałej rehabilitacji oraz stopnia ich niepełnosprawności. W celu natomiast realizacji umowy przedkładał w Funduszu nierzetelne sprawozdania częściowe. Zarówno sprawozdania, jak i ich załączniki zawierały nieprawdziwe dane dotyczące ilości przeprowadzonych ćwiczeń rehabilitacyjnych, konsultacji lekarskich, wyjazdów rehabilitacyjno – integracyjnych, jak również nieprawdziwe dane placówki medycznej, która czynności te miała prowadzić.

       Również przedłożony w kwietniu 2012 roku przez Lechosława W. wniosek w celu zawarcia aneksu do umowy oraz jej realizacji, zwierał nieprawdziwe dane dotyczące liczby członków stowarzyszenia wymagających stałej  rehabilitacji oraz stopnia ich niepełnosprawności. Działając w powyższy  sposób wprowadził w błąd Fundusz co do zamiaru wywiązania  się z umowy oraz sposobu wykorzystania  przekazanego dofinansowania w łącznej kwocie 471.787,44 złotych. Pieniądze te w rzeczywistości nie zostały  wykorzystane zgodnie z  przeznaczeniem. W celu wyłudzenia kolejnych  transz  dofinansowania w łącznej   kwocie  133.092,44 złotych, Lechosław W.  przedłożył  w Funduszu nierzetelne oraz  podrobione  dokumenty w postaci sprawozdań częściowych, podrobionych rachunków oraz dowód wpłaty, nierzetelnych raportów kasowych , podrobionych  list uczestnik  zajęć rehabilitacyjnych. Na listach  tych znajdowały się między innymi osoby nie żyjące. Do wypłaty nie doszło w związku z weryfikacją dokumentów przez Fundusz.   

          Lechosławowi W. zarzucono  popełnienie przestępstw  z art.  286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art.297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. (doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości )   oraz  z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art.11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 kk.             

          Przesłuchany w toku postępowania przygotowawczego nie przyznał się do popełnienia zarzuconych  mu przestępstw   i odmówił złożenia wyjaśnień.            

            Grozi mu  kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone