Strona główna

2014-06-26 11:28

        W sierpniu 2013 roku Straż Miejska w Gdyni  ujawniła przy drodze, w okolicy Estakady Kwiatkowskiego kilkaset przesyłek listowych nierejestrowanych, 5 potwierdzeń odbioru oraz 23  zawiadomień powtórnych.

       Ustalono, że zostały  one  wyrzucone przez Igora O.  listonosza zatrudnionego przez Pocztę Polską.

        W toku postępowania  przygotowawczego przedstawiono mu zarzut  popełnienia dwóch przestępstw, to jest  z art. 276 k.k. -  ukrycia i usunięcia  szeregu dokumentów, którymi  nie miał prawa wyłącznie rozporządzać oraz z art. 268 § 1 k.k. – ukrycia i usunięcia  szeregu przesyłek  zawierających istotne informacje,  udaremniając  w ten sposób  osobom  uprawnionym zapoznanie  się z nimi. Przestępstw  dopuścił się na szkodę 293 osób.

    Oba przestępstwa zagrozone są karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2

       Igor O. przyznał się do ich popełnienia. Swoje zachowanie tłumaczył  zbut dużą  ilością  obowiązków.  

         Akt oskarżenia w tej sprawie Prokuratura Rejonowa w Gdyni skierowała do Sądu Rejonowego w Gdyni IX Wydział Karny.
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone