Strona główna

2014-07-03 08:34

        W wątku dotyczącym składowania niebezpiecznych odpadów na terenie żwirowni w Ełganowie, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przedstawiła  zarzuty  3 osobom.                  

       Zarzut popełnienia przestępstwa z art. 183 § 1 k.k. przedstawiono   Krzysztofowi P., byłym prezesowi zarządu spółki Port Service. Jako prezes był odpowiedzialnym za należyte zagospodarowanie odpadów powstałych w działalności spółki. Takie odpady, będące  odpadami niebezpiecznymi  przekazał  do przewiezienia, składowania i przetworzenia na terenie żwirowni w Ełganowie, nie posiadającym uprawnień do gospodarowania odpadami niebezpiecznymi Piotrowi G. oraz Patrykowi G. Spowodowało to wprowadzenie odpadów niebezpiecznych do gruntu i wód. Może to zagrażać życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować  zniszczenie  w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

      Jest to kolejny zarzut dla podejrzanego Krzysztofa P. Prokurator przedstawił mu  wcześniej  zarzut  popełnienia przestępstw  z art. 183 § 1 k.k.  w związku ze sposobem magazynowania na terenie spółki Port Service  odpadów niebezpiecznych,  przywiezionych  w 2011 roku z Ukrainy. 

       Piotr G. oraz Patryk G. prowadzą działalności w zakresie gospodarowania odpadami innymi niż niebezpieczne. Prokurator zarzucił  im nieumyślne popełnienie przestępstwa  zakwalifikowanego z  art. 183 k.k. Podejrzani nie zachowali należytej ostrożności i nie sprawdzili rzeczywistego  charakteru przyjmowanych od spółki  Port Service odpadów. Według dokumentów miała być to ziemia po biodegradacji. 

        W  okresie od sierpnia 2011 r. do maja 2014 r. składowali i przetwarzali odpady niebezpieczne w postaci popiołów i innych substancji. Zawierały one trwałe zanieczyszczenia organiczne oraz metale ciężki. Podległym sobie pracownikom polecali przewożenie tych odpadów z  terenu spółki Port Service na teren żwirowni w Ełganowie. Następnie mieszanie ich z gruntem pochodzącym z terenu żwirowni i zasypanie wyrobiska. Takie działania spowodowało wprowadzenie odpadów niebezpiecznych do  gruntu i wód. Może  to zagrażać życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować  zniszczenie  w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.          Postępowanie w  sprawie dotyczącej spółki Port Service prowadzone jest od maja 2012 roku. Zostało zainicjowane materiałami prasowymi, przedstawiającymi sposób przechowywania przez spółkę Port Service odpadami mogącymi stanowić substancje niebezpieczne. 

     Przestępstwo nieodpowiedniego postępowania z substancjami zagrażającymi osobom i środowisku  zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.  Sprawcy  tego typu przestępstwa popełnionego nieumyślnie grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat dwóch.  

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone