Strona główna

2014-10-10 09:37

         Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje postępowanie przygotowawcze dotyczące korupcji w PORD w Gdańsku.

          Śledztwo zostało wszczęte w kwietniu 2014 roku na podstawie materiałów przekazanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku Wydział dw. z Korupcją.

          Do chwili obecnej  zarzuty usłyszało kilkanaście osób, w tym:

5 egzaminatorów – zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw o charakterze korupcyjnym ( art. 258 § 1 k.k.  ) oraz  przyjmowania korzyści majątkowych  (art. 228 § 3 k.k.). Wobec wszystkich podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zawieszenia w czynnościach  służbowych,  a nadto wobec 3 podejrzanych poręczenie majątkowej.  

5 instruktorów  nauki prawa jazdy – zarzuty dotyczą płatnej protekcji ( art. 230 § 1 k.k. w zb. z art. 229 § 3 k.k.) oraz poświadczania nieprawdy w dokumentacji dotyczącej odbycia kursu nauki prawa jazdy w zamian za  korzyść  majątkową   (art. 271 § 3 k.k.).  Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zawieszenie w czynnościach służbowych.  

3 pracowników  PORD w Gdańsku  - zarzuty  dotyczą  przyjmowania  korzyści majątkowych ( art. 228 § 3 k.k.).  Wobec dwóch podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zawieszenie w czynnościach służbowych.    

         Zarzucone podejrzanym przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności  od roku  do lat 10.  

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone