Strona główna

2014-10-30 09:08

         Do zdarzenia doszło 16 października 2013 roku.  W wyniku pożaru  uszkodzeniu uległa elewacja zewnętrzna i wewnętrzna  wraz z oknem  oraz częściowym wyposażeniem  w postaci dywanów oraz ławek.Ustalono, że źródło pożaru  znajdowało się  przy  bocznym wejściu do budynku.

       Na miejscu zabezpieczono szereg śladów, które w toku postępowania zostały poddane badaniom przez ekspertów oraz biegłych.

       Ekspertyza z zakresu chemii oraz opinia z zakresu pożarnictwa wykazały, że pożar powstał  około godziny 4.10. Jego przyczyną było celowe wzniecenie ognia. Do tego celu użyto  składające  się z  mechanicznego zegara,  baterii alkalicznych  oraz zapalnika urządzenie,  które to zapaliło znajdującą się w pojemniku z tworzywa łatwo palnego benzynę silnikową.  Konstrukcja urządzenia nie była skomplikowana i nie wymagała specjalnej wiedzy.

        Pożar miał charakter małych rozmiarów. Nie stanowił zagrożenia dla mienia wielkich rozmiarów. Stanowił natomiast zagrożenia dla mienia znajdującego się wewnątrz murowanego budynku, jakim jest meczet. Sprawna akcja gaśnicza w początkowej fazie rozprzestrzeniania się pożaru,  uniemożliwiła  jego dalszy rozwój.          

        W sprawie przesłuchano ponad 200 świadków. Dokonano przeglądu  zapisów z kamer monitoringów, ze szczególnym uwzględnienie tych które  rozmieszczone były w okolicy meczetu. Prowadzono czynności mające  między innymi na celu weryfikację  wersji dotyczącej udziału w zdarzeniu osób mogących mieć kontakty w ugrupowaniach o radykalnych poglądach  religijnych  i politycznych.          

       Przeprowadzone czynności nie  doprowadziły do ustalenia tak sprawców,  jak i motywów ich działania. 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone