Strona główna

2014-11-05 13:41

       19 lipca 2014 r. około godziny 23.00  Michał L. ignorując obowiązujące  zakazy  przejechał ulicą Bohaterów Monte Casino,  Plac Przyjaciół  Sopotu, Plac  Zdrojowy  oraz  po staranowaniu   drewnianych barierek  po molo. W miejscach tych przebywało wówczas bardzo dużo  osób. Poruszał się z nadmierną prędkością oraz w sposób niebezpieczny,  to jest rozganiając oraz taranując pieszych.

       W wyniku  tego zdarzenia 23 osoby odniosły  obrażenia, w tym jedna ciężkie.  7 osób doznało obrażeń  naruszających  czynności  ciała  na czas powyżej  7 dni, a  15 na czas poniżej 7 dni.  Zachowaniem swoim Michał  L.  spowodował również zagrożenie dla zdrowia innych osób, które znajdowały  się w  pobliżu  miejsca  jego przejazdu.  

      Michałowi L. przedstawiono zarzut  popełnienia czynu sprowadzenia katastrofy  w ruchu  lądowym,  to jest z  art. 173 § 1 k.k. Podejrzany przyznał się do jego popełnienia. Początkowo odmówił złożenia wyjaśnień.

       W toku  postępowania uzyskano  opinię sądowo-psychiatryczną. Biegli  orzekli, że  w chwili czynu podejrzany, w związku z  chorobą psychiczną  miał całkowicie  zniesioną zdolność rozpoznania  jego znaczenia oraz  pokierowania swoim  postępowaniem.  

       Przesłuchany  ponownie  pod koniec postępowania Michał L. wyjaśnił, że przebieg zdarzenia pamięta fragmentarycznie. Podał, że przed zdarzeniem  miał świadomość i poczucie swojej choroby. Nie zażywał jednak  przepisanych leków. Czuł się po nich senny i nie mógł normalnie funkcjonować.

       Uzyskana w toku postępowania opinia chemiczno - toksykologiczna  potwierdziła, że w chwili czynu  podejrzany nie znajdował się pod wpływem jakichkolwiek  czynnych środków  farmakologicznych. W chwili czynu był również trzeźwy.

        Zgodnie z obowiązującym prawem osoba, która w chwili  czynu jest niepoczytalna nie popełnia przestępstwa. W takim wypadku postępowanie przygotowawcze umarza się.        

       Wniosek  w przedmiocie  umorzenia postępowania przygotowawczego  wobec podejrzanego  został skierowany do Sądu Rejonowego w Sopocie.  Stosnownie do opinii biegłych, że  z uwagi na  stan zdrowia psychicznego podejrzany zagraża  porządkowi prawnemu i wymaga dozorowanego leczenie w placówce zamkniętej, prokurator wniósł również o zastosowanie  środków zabezpieczających, to jest umieszczenie w placówce leczniczej zamkniętej oraz  orzeczenie  zakazu prowadzenia  wszelkich pojazdów mechanicznych.  

 

        Analiza zebranego w tej sprawie materialu dodowego  nie  dała podstaw do  zainicjowania odrębnego postępowania  w sprawie pobicia  Michała L. na miejscu zdarzenie. Materiał ten nie wskazuje  bowiem  na uzadanione podejrzenie  popełnienia takiego czynu.

  

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone