Strona główna

2014-12-01 10:54

          Akt oskarżenia  w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

        Jak ustalono w toku postępowania przygotowawczego, do procederu wykorzystano trzy kobiety, również obywatelki Bułgarii. Dwie z nich do Polski przyjechały  w  roku 2012. Zeznały, że wiedziały i godziły się na to, że będą uprawiały prostytucję.  Trzecia z kobiet  w 2009 roku została uprowadzona  z  Bułgarii  przez dwóch mężczyzn i przywieziona do Polski. Była  zmuszona do uprawiania prostytucji. Jesienią 2013 roku kobietę przejął, również w celu uprawiania przez nią prostytucji Nikolay Z.  wykorzystując  jej krytyczne położenie i stan bezbronności.

         Korzyść majątkową z uprawianej prostytucji przez tę kobietę oraz dwie pozostałe czerpał również Zvezdelin O. Ułatwiał im uprawianie prostytucji zawożąc je swoim samochodem i odbierając z miejsca gdzie świadczyły usługi seksualne.   

        Obaj mężczyźni zostali zatrzymani 20 grudnia 2013 roku w Wejherowie przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.

      W toku postępowania przygotowawczego przyznali się do czerpania korzyści majątkowej z prostytucji  kobiet. Obaj zostali tymczasowo aresztowani przez Sąd.

       Aktem oskarżenia Nikolay Z. zarzucono popełnienie w okresie od 26 do 28 listopada 2013 roku przestępstwa handlu ludźmi wobec jednej kobiety i czerpanie korzystki majątkowej z uprawiania przez nią prostytucji, tj. przestępstwa  z art. 189 a § 1 k.k. w zb. z art. 204 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., za które grozi kara pozbawienia wolności od lat 3 do lat 15.                   

       Zvezdelinovi O. zarzucono popełnienie w okresie od 27 listopada do 20 grudnia 2013 roku przestępstwa czerpania korzyści majątkowej z uprawiania przez kobiety prostytucji. Oskarżony złożył wniosek w trybie art. 335 § 1 k.p.k. o skazanie go bez przeprowadzania rozprawy. W toku postępowania przygotowawczego Zvezdelinowi O. areszt tymczasowy został zamieniony na  poręczenie majątkowe w kwocie 10.000, 00 złotych, zakaz opuszczania kraju oraz dozór Policji połączony z  zakazem opuszczania  miejsca pobytu.   

       Do odrębnego postępowania wyłączono materiał dowodowy dotyczący mężczyzny, który przekazał kobietę oskarżonemu Nikolay Z.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone