Strona główna

2014-12-08 11:29

           Skierowanym do Sądu Rejonowego w Kwidzynie aktem oskarżenia objęto osadzonego   oraz  dwóch funkcjonariuszy Służby  Więziennej.

          Osadzonemu Dariuszowi D. zarzucono posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych, wprowadzenie do obrotu bez wymaganego zezwolenia produktów leczniczych o działaniu anabolicznym i androgennym i przedmiotów służących do ich użycia, a nadto  udzielenie  funkcjonariuszowi Służby Więziennej  Witoldowi S. korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 13 900,00 złotych, to jest popełnienie  przestępstw z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z art. 124 ustawy  Prawo farmaceutyczne oraz  z art. 229 § 3 kk.  

        Witoldowi S. funkcjonariuszowi  SW zarzucono popełnienie przestępstwa przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 13 900,00 złotych w związku pełnioną funkcją, naruszenie przepisów praw i udział w obrocie środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi w znacznej ilości, produktami leczniczymi i przedmiotami służącymi do ich użycia oraz przedmiotami takimi jak odzież, zegarki, perfumy, sprzęt elektroniczny i inne, to jest popełnienie przestępstwa z art.  228 § 3 k.k. w  zb. z art.  56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 124 ustawy  Prawo farmaceutyczne.

           Piotrowi P., drugiemu funkcjonariuszowi Służby Więziennej  zarzucono przekroczenie uprawnień poprzez udział w obrocie środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi w znacznej ilości, produktami leczniczymi i przedmiotami służącymi do ich przyjęcia oraz przedmiotami takimi jak odzież, zegarki, perfumy, sprzęt elektroniczny i inne, to jest popełnienie przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. w zb. z art. 56 ust.1 i  3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 124 ustawy Prawo farmaceutyczne.

          Dariuszowi D. grozi  kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.  

          Z uwagi na to, że Witold S. z procederu uczynił stałe  źródło  dochodu, zarzucone mu przestępstwo zagrożone jest  karą pozbawienia wolności od lat 3 do lat  15.

        Przestępstwo zarzucone Piotrowi  P.  zagrożone jest karą  pozbawienia wolności od lat 2 do 12.    

       

       Obaj funkcjonariusze zostali zatrzymani 8 marca 2014 r. w  wyniku  ustaleń dokonanych w ramach czynności operacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji  w Gdańsku oraz przeszukania celi zajmowanej przez  Dariusza D. oraz innego osadzonego. Ujawniono wówczas znaczną ilość środków psychotropowych w postaci amfetaminy, produktów leczniczych  i przedmiotów służących do ich przyjęcia.   

        Dariusz D. oraz Witold S.  zostali tymczasowo aresztowani przez Sąd i nadal przebywają w areszcie. Wobec Piotra P. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania  kraju.

        Przesłuchiwani w toku postępowania przygotowawczego nie przyznali do popełnienia zarzuconych im przestępstw. 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone