Strona główna

2014-12-18 14:05

        W wyemitowanym  11 grudnia 2014 r. w  magazynie „Czarno na  Białym”  programu TVN 24  materiale  pt. „Prokurator i brudy” zarzucono prokuraturze żenującą bezczynność w sprawie dotyczącej działalności w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi spółki EMKA. Zarzut jest nieprawdziwy i może powodować negatywną ocenę społeczną działań prokuratury, w tak ważnym dla każdego temacie, jak postępowanie z niebezpiecznymi odpadami.  

     Przygotowujący materiał dziennikarz został poinformowany o wielowątkowym zakresie postępowania, obejmującym całą działalność spółki prowadzoną w kilku miejscach na terenie kraju, w tym dotyczącą sposobu przewożenia, składowania, unieszkodliwiania oraz odzyskiwania odpadów. Został poinformowany o wykonanych w sprawie czynnościach.

       Wypowiedzi Rzecznika Prasowego odnoszące się do pytania dotyczącego przyczyn dla których, w ocenie dziennikarza, postępowanie trwa zbyt długo, zostały przedstawione wybiórczo i w sposób fragmentaryczny. Najważniejsze informacje odnoszące się do aktualnego etapu postępowania, które w innym świetle prezentowałyby działania prokuratury, nie zostały w materiale zaprezentowane.

        Pominięto informację, że toku w postępowania badaniu poddano próbki z dwóch, pokazywanych w materiale składowisk, a opinię w tym zakresie opracował i przekazał prokuraturze Państwowy  Instytut Weterynaryjny  w Puławach. Nie znalazła się informacja, że w maju tego roku prokurator powołał Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Warszawie, któremu przekazano materiał dowodowy obejmujący około 100 tomów akt, w tym 63 tomy to dokumentacja  spółki oraz jej kontrahentów. Biegli mają dokonać oceny, czy postępowanie spółki z odpadami medycznymi oraz weterynaryjnymi było prawidłowe. Jeżeli nie, to czy mogło spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób lub zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Opinia ta ma istotne znaczenie dla postępowania, w szczególności odpowiedź na  drugie pytanie. Bowiem tylko nieprawidłowe postępowanie z odpadami, mogące zagrażać zdrowiu lub życiu wielu osób lub spowodować zniszczenia w przyrodzie jest przestępstwem, o czym dziennikarz również został poinformowany.

        W materiale nie znalazła  się też informacja o terminie sporządzenia opinii, to jest połowa grudnia 2014r.  Podkreślić należy, że w tak specyficznej sprawie, gdzie opinię opracowuje zespół biegłych kilku różnych  specjalności, termin ten był i tak stosunkowo  krótki.  

       Działania prokuratury podlegają ocenie opinii publicznej.  Nie może być ona jednak  kształtowana medialnym przekazem pomijającym istotne informacje.     

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone