Strona główna

2015-01-02 12:21

          Prywatny śmigłowiec  Robinson  typu R-44,  należący do  firmy Hotel 1231  około godziny 9.36 wystartował z lądowiska w Borczu. Na pokładzie znajdowały się trzy osoby, pilot oraz dwóch pasażerów. Około 9.50  zderzył się z ziemią  w rejonie  miejscowości Wygonin. Zginęły wszystkie osoby znajdujące się na jego pokładzie.

         W świetle dokonanych ustaleń  osobą, która spowodowała  wypadek był pilot.  Bezpośrednią przyczyną  była utrata  kontroli  nad śmigłowcem  z powodu dezorientacji przestrzennej pilota.  Tego dnia  warunki atmosferyczne  były niekorzystne i  miały wpływ na  lot.

         Po starcie pilot nawiązał łączność z sektorem FIS Gdańsk podając trasę lotu, wysokość i czas startu. Został poinformowany, że warunki atmosferyczne są niekorzystne. Dodatkowo  po kilku minutach został również poinformowany, że nie ma warunków do lądowania  według przepisów  VFR. Pomimo przekazanej informacji, której przyjęcie pilot potwierdził, podjął decyzji o kontynuowaniu lotu w warunkach nie gwarantujących jego wykonanie według przepisów VFR.

         Poza warunkami atmosferycznymi okolicznością sprzyjającą zaistnieniu wypadku był również brak doświadczenia  pilota  do wykonywania lotów  według przyrządów.

         Z uwagi na śmierć pilota postępowanie  zostało zakończone decyzją o umorzeniu.  Decyzja ta jest nieprawomocna.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone