Strona główna

2015-01-26 16:14

         Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi postępowanie w sprawie  działalności spółki Baltic Money  z siedzibą w Gdańsku.         

      Spółka Baltic Money prowadziła działalność finansową  w zakresie udzielania kredytów konsumenckich. Procedura związana z rozpatrywaniem wniosków i zawieraniem umów kredytowych była podobny do procedury stosowanej w spółce  Skarbiec, obecnie Pożyczka Gotówkowa. Różniła  się jedynie tym, że nie zawierano umów przedwstępnych. Spółka  posiadała 10 oddziałów na terenie kraju.        

       Na podstawie dokonanych ustaleń stwierdzono, że około 1272  osoby zainteresowane uzyskaniem pożyczki, dokonały wpłacenia wymaganej opłaty. Łącznie  osoby te  wpłaciły 1.467.950 złotych. Najniższa wpłata wynosiła 500 złotych, najwyższa 9000 złotych. Żadna z  osób dotychczas przesłuchanych, pożyczki nie otrzymała. Tylko kilkanaście osób odzyskało  pieniądze wpłacone tytułem opłaty.         

       Prezesowi spółki Arkadiuszowi B. oraz księgowemu  Ludwikowi B. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zarzuty doprowadzenie klientów spółki do niekorzystnego doprowadzenia mieniem w znacznej wartości poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru i możliwości udzielenia im pożyczki, to jest popełnienie przestępstwa z art. 286 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw z art. 12 k.k w zw z art. 65 § 1 k.k.         

    Nadto  podejrzanym  zarzucono popełnienie przestępstwa ukrycia dokumentów dotyczących działalności spółki, to jest popełnienie przestępstwa z art. 276  k.k. oraz  zarzut  popełnienia przestępstwa z art. 272 kk w związku z przedłożeniem w grudniu 2010 roku w sądzie rejestrowym nieprawdziwych  oświadczeń  o wniesieniu, w całości  przez wspólników  spółki  kapitału zakładowego w wysokości 300 tysięcy złotych. Wyłudził w ten sposób poświadczenie nieprawdy  w postacie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

      Obaj podejrzani zostali przesłuchani. Nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw. Arkadiusz B. odmówił złożenia wyjaśnień . Prokurator podjął decyzję o skierowaniu  do Sądu Rejonowego Gdańsk-Poludnie w Gdańku wniosku o zastosowanie wobec obu podejrznych  tymczasowego aresztowania.

     Z uwagi na to, że podejrzani działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i z procederu uczynili sobie stałe źródło dochodów,  może  im  grozić  kara do 15 lat pozbawienia wolności.

     Wcześniej w tej sprawie zarzut doprowadzenia kilkudziesięciu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przedstawiono również pracownicy centrali spółki Marzenie F. Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzuconego jej przestępstwa i złożyła wyjaśnienia .      

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone