Strona główna

2015-03-03 11:21

        Do zdarzenia doszło 22 stycznia 2014 roku w Gdańsk.  Zatruciu uległo łącznie  20 osób. 

      Przebywający w budynku biurowym przy ul. Matejki 12 wyczuli w powietrzu zapach dziwnej substancji. Niektórzy zgłaszali złe samopoczucie. Na miejsce wezwano Straż Pożarną, która ewakuowała przebywające w budynku osoby. Części z nich pomocy medycznej udzielono na miejscu. Natomiast cześć została przewieziona do szpitali.

      Przeprowadzone w pomieszczeniu piwnicznym pomiary wykazały znaczne przekroczenie wartości tlenku węgla.         

      Jak ustalono, bezpośrednią przyczyną i źródłem występowania tlenku węgla w budynku, był piec gazowy zlokalizowany w kotłowni. Powołany w sprawie biegły stwierdził szereg nieprawidłowości, w tym  nieprawidłowości w instalacji kominowej zarówno spalinowej, jak i  wentylacyjnej. Biegły stwierdził związek pomiędzy zatruciem, a niewłaściwym stanem technicznych instalacji kominowej.          

       Obowiązek utrzymywania budynku oraz jego instalacji w należytym stanie technicznym ciążył na jego właścicielu, Waldemarze K. Prokurator zarzucił mu nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego osobom przebywającym w budynku w postaci rozprzestrzeniania się substancji trującej o stężeniu zagrażającym życiu, w wyniku czego 20 osób doznało rozstroju zdrowia, tj. popełnienia przestępstwa z art. 163 § 2 kk. w zb. z art.157 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

       Przesłuchany w charakterze podejrzanego Waldemar K. przyznał się do jego popełnień i złożył wyjaśnienia zgodne z dokonanymi ustaleniami. Złożył również wniosek o skazanie go bez przeprowadzania rozprawy.         

       Akt oskarżenia w tej sprawie wraz z wnioskiem, Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku przekazała do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku XI Wydział Karny.   

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone