Strona główna

2008-07-07 11:20

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzorowała postępowanie w sprawie działania na terenie Gdańska i innych miejscowości woj. pomorskiego grupy przestępczej dokonującej przestępstw przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu – sygn. VI Ds. 70/05.

Postępowanie to zostało zakończone  skierowaniem w dniu 07 maja 2007 roku do Sądu aktu oskarżenia p-ko czterem osobom.

Do odrębnego postępowania wyłączono materiał dowodwy dotyczący podejrzanych  Grzegorz N. i Rafała  G.

Poszukany listem gończym Grzegorz N.  został zatrzymany w dniu 17 stycznia 2008 roku.

Aktem oskarżenia skierowanym przeciwko wymienionemu  do Sądu Okręgowego w Elblągu zarzucono mu :

1.      udział w okresie od grudnia 2004 roku do lutego 2006 roku  w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej przestępstw przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu,  tj. popełnienie przestępstwa z  art. 258 § 1 kk ( zagrożonego karą do 5 lat pozbawienia wolności ),

2.     w ramach działania  w/w grupie przestępczej      wymienionemu zarzucono  popełnienie  :  

-  5 przestępstw rozboju na szkodę osób prywatnych oraz podmiotów  gospodarczych, tj. przestępstw z art. 280 § 1 kk i inne ( zagrożonych  karą do 12 lat pozbawienia wolności ) ,

-  przestępstwa kradzieży mienia na szkodę osoby prywatnej , tj.  przestępstwa z art.278 § 1 kk ( zagrożonego karą do  5 lat  pozbawienia wolności ) ,

- 6 przestępstw żądania korzyści majątkowej  w zamian za bezprawnie zabrane mienienie, tj. przestępstw z art. 286 § 2 kk i inne ( zagrożonych karą do 8 lat pozbawienia wolności  ),

- 8 przestępstw paserstwa - tj. udzielenia pomocy do ukrycia i zbycia  mienia pochodzącego z kradzieży, tj. przestępstw z art. 291 § 1 kk ( zagrożonych karą do 5 lat pozbawienia wolności ).

Grzegorz N. nie przyznaje się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw.

Z uwagi na to, iż wymieniony dopuścił się zarzuconych mu przestępstw w warunkach powrotu do przestępstwa oraz z ich popełniania  uczynił sobie stałe źródło dochodu,  Sąd może wymierzyć mu karę  w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia  zwiększonego o połowę.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone