Strona główna

2015-03-31 10:58

    Prokuratura Okręgowa w Gdańsku  skierowała o Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko Bogumile G.   Zarzucono jej popełnienie  przestępstw płatnej protekcji  z art. 230 § 1 k.k. Bogumiła G. była urzędniczką Urzędu Miejskiego pełniącą obowiązki w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Przedstawiała się jako osoba mająca możliwość załatwienia formalności związanych z pozyskaniem lokali znajdujących się w zasobach Gminy lub TBS. W zamian za korzyść majątkową podjęła się pośrednictwa w załatwieniu przydziału poza kolejnością dwóch lokali, jednego z   zasobów TBS oraz jednego lokalu z zasobów komunalnych Gminy. W okresie od listopada 2010 roku do listopada 2011 roku przyjęła korzyść majątkową w łącznej  kwocie 128 tysięcy złotych. W obu przypadkach do załatwienia sprawy nie doszło.             

    Nadto ustalono, że  Bogumiła G. podając się za funkcjonariusza publicznego uprawnionego do przeprowadzenia eksmisji,  nie będąc do tego uprawnioną doprowadziła we wrześniu 2012 roku do opuszczenia lokalu mieszkalnego  przez osobę ten lokal  zajmującą.  Działając w ten sposób popełniła przestępstwo z art. 227  k.k. 

      Przesłuchana w toku postępowania przygotowawczego nie przyznała się do  popełnienia zarzuconych jej przestępstw.

      W procederze uczestniczyli członkowie  rodziny Bogumiły  G. to jest  syn i synowa, którzy również powoływali się na wpływy  swoje oraz Bogumiły G. w instytucji samorządowej. Syn uczestniczył w przekazaniu pieniędzy Bogumile G. Zarzucono im również popełnienie przestępstw z art. 230 § 1 k.k. Przesłuchani w to postępowania przygotowawczego złożyli wyjaśnienia zgodne z dokonanymi  ustaleniami. Postępowanie w stosunku do obojga zostało zakończone skierowaniem w sierpniu 2014 roku  aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.

      Przestępstwo płatnej protekcji zagrożone jest karą  do  8 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone