Strona główna

2015-04-30 11:32

         Zarzuty popełnienia przestępstw z art. 271 § 1 i 3 k.k. przedstawiono lekarzowi uprawnionemu do przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń na podstawie ustawy o kierujących pojazdami.

       W okresie od marca 2011 roku do lipca  2014 roku wystawił 35 orzeczeń lekarskich,  poświadczając w nich nieprawdę  co do faktu przeprowadzenia badania lekarskiego osoby ubiegającej się uprawnienie do kierowania pojazdami.  

      Podejrzany nie przyznaje się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw.  

       Prokurator  zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego w kwocie 10 000 złotych  oraz zawieszenia w czynnościach służbowych, polegających na wystawianiu orzeczeń  lekarskich na podstawie ustawy o kierujących pojazdami.                

      Zarzucone mu przestępstwa zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

       Na wcześniejszym etapie postępowania w tej sprawie, zarzuty usłyszało kilkanaście osób, w tym:

5 egzaminatorów – zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw o charakterze korupcyjnym ( art. 258 § 1 k.k.  ) oraz  przyjmowania korzyści majątkowych  (art. 228 § 3 k.k.). Wobec wszystkich podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zawieszenia w czynnościach  służbowych,  a nadto wobec 3 podejrzanych poręczenie majątkowej.

5 instruktorów  nauki prawa jazdy – zarzuty dotyczą płatnej protekcji ( art. 230 § 1 k.k. w zb. z art. 229 § 3 k.k.) oraz poświadczania nieprawdy w dokumentacji dotyczącej odbycia kursu nauki prawa jazdy w zamian za  korzyść  majątkową   (art. 271 § 3 k.k.).  Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zawieszenie w czynnościach służbowych.

3 pracowników  PORD w Gdańsku  - zarzuty dotyczą  przyjmowania  korzyści majątkowych ( art. 228 § 3 k.k.).  Wobec dwóch podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zawieszenie w czynnościach służbowych.   

     Zarzucone tym podejrzanym przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności  od roku  do lat 10.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone