Strona główna

2015-05-15 14:12

    Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku  oskarżyła trzy  osoby  o pomówienie  innej  o przestępstwo, którego ona nie popełniła.         

     Prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku  z dnia 8 marca  2012 roku Krzysztof D. został skazany za przestępstwo zabójstwa, które miało miejsce w grudniu 2010 roku w miejscowości Bielkówko.  Aktualnie odbywa karę pozbawienia wolności.

     W związku z tym, że przewidziane prawem  działania nie doprowadziły do podważenia wyroku, nakłonił dwóch innych osadzonych  do  fałszywego oskarżenia innej osoby.  W trakcie pobytów w jednostkach  penitencjarnych, w różnych okresach  przebywał w celach zarówno z  Andrzejem G. i Adamem K., jak też z osobą, na którą skierowano  oskarżenie.

     W listopadzie 2013 roku Andrzej G. i Adam K. sporządzili i przesłali do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku  pismo - zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Zawierałoono dane osoby, która miała być faktycznym  sprawą zabójstwa. Jak wynikało z treści pisma, w grudniu 2010 roku do miejsca pracy Andrzeja G. w złomowcu miał przyjść mężczyzna, wyrzucić zakrwawiony klucz do kół oraz spalić zakrwawione ubranie. Oferował również do sprzedaży  telefon komórkowy oraz  rosyjskie ruble. Opowiedział, że  rzeczy te zabrał „ starszemu  facetowi” w Bielkówu, przedtem zadając kilka ciosów kluczem. 

      Jednocześnie  Krzysztof D.  przesłał do Sądu Najwyższego kolejny wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zabójstwa, powołując się na nowe okoliczności. Do wniosku  dołączył  oświadczenie Andrzeja G., zawierające tożsame informacje,  jak pismo przesłane  do Policji.                     

     Okoliczności podniesione  w piśmie nie zostały potwierdzone  w toku czynności podjętych przez  Sąd Najwyższy.  W maju 2014 roku Sąd oddalił ten wniosek.

     Zebrany w toku postępowania materiał dowodowy potwierdził, że Andrzej G. oraz Adam K. zostali nakłonieni przez Krzysztofa D.  i mieli świadomość co do fałszywości oskarżenia.  Zarzucono im  popełnienie wspólnie i w porozumieniu przestępstwa z art. 234 k.k.  Krzysztofowi D. zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 18 § 2 kk. w zw. z art. 234 k.k.       

    Przesłuchani w toku postępowania przygotowawczego nie przyznali się do popełnienia zarzuconego im przestępstwa.

    Przestępstwo to  zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności  albo pozbawienia wolności do lat 2.

    Akt oskarżenia  w tej sprawie został skierowany do Sądu  Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.   

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone