Strona główna

2015-05-26 09:07

     Dwóm osobom Prokuratura Rejonowa w Sopocie przedstawiła zarzuty w sprawie wypadku w Sopockim Parku Wodnym.

      Do zdarzenia doszło 28.05.2014r. Około godziny 16.00  w jednym z basenów zauważono unoszącą się na wodzie, twarzą do dołu, dziewczynkę. W stanie ciężkim została Przyczyną śmierci było globalne niedokrwienie po nagłym zatrzymaniu krążenia, będące następstwem podtopienia się. Małoletnia Nikola była uczestniczką  szkolnej wycieczki.

     Zarzut popełnienia przestępstwa z art. 160 § 2 i 3 k.k., to jest nieumyślnego narażenia małoletnie Nikoli na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, przedstawiono Danucie M. Była ona kierownikiem  i opiekunem wycieczki i z tego tytułu zobowiązana była do  sprawowania opieki nad powierzonymi jej dziećmi. W ocenie prokuratury nie zachowała  wymaganych reguł ostrożności. Wbrew obowiązującym przepisom nie zagwarantowała dzieciom bezpieczeństwa w tracie ich pobytu na terenie Parku Wodnego Sopot. Nie zapoznała się sama, jak też nie zapoznała uczestników wycieczki z obowiązującym na terenie Parku regulaminem korzystania z basenów przez grupy zorganizowane. Nie wyposażyła dzieci w indywidualne oznakowania, tzw. wyróżniki. Nie zapewniła stałego nadzoru i monitorowania zachowania grupy przez pozostałych opiekunów. Spowodowało to wyjście części grupy z szatni na płytę  basenową bez opiekuna  oraz wejście do wody, przed  udzieleniem instrukcji  przez ratownika.  

      Zarzut popełnienia przestępstwa z art. 155 k.k. to jest nieumyślnego spowodowania śmierci małoletniej Nikoli, przedstawiono Piotrowi M. W dniu 28.05. 2014 r. pełnił funkcje kierownika zmiany ratowników. Z racji pełnionej funkcji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami  był  zobowiązanym  do zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych  Parku, czego nie uczynił. Nie zagwarantował właściwej obsady stanowiska ratowniczego, przypisanego do basenu, w którym doszło do wypadku. Nie wyznaczył bowiem ratownika do ustawicznej i bezpośredniej  obserwacji niecki basenowej. Brak właściwego nadzoru oraz brak możliwości  zapobiegania i niezwłocznego reagowania na zagrożenia, skutkował wejściem  części grupy do basenu bez nadzoru.  

      Podejrzani zostali przesłuchani przez prokuratora. Oboje nie przyznają się do popełnienia zarzuconych im przestępstwa i odmówili złożenia wyjaśnień.  Przestępstwa te zagrożone są karą pozbawienia wolności  do  lat 5.  

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone