Strona główna

2015-06-12 15:21

       Skierowanym przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku aktem oskarżenia  objęto pięć osób.  Oskarżeni to dzierżawcy pól kempingowych Chałupy III, Chałupy VI, Ekolaguna, Solar oraz Polaris w Chałupach. Pola te usytuowane są na terenach objętych ochroną ze względów przyrodniczych i krajobrazowych-obszar Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz obszar Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski.

       Na podstawie zebranego materiału dowodowego ustalono, że oskarżeni bez wymaganego  pozwolenia prowadzili roboty budowlane. Czterech oskarżonych prace  te prowadziło  w latach 2004 – 2011, jeden w latach 2007 -2014. Polegały one na powiększaniu obszarów plaż przylegających do dzierżawionych działek poprzez nawożenie i rozsypywanie materiału ziemnego oraz podniesienie poziomu  terenu.  Powstały  w ten sposób obiekty budowlane w postaci nasypów. 

       Powiększone  obszary o  powierzchniach  od  około 3000 do około 13 000 m 2  wykorzystywane są komercyjne. Zlokalizowane są na nich  przyczepy kempingowe oraz inne budynki użytkowe.

       Swoimi działaniami  oskarżeni spowodowali zniszczenia w świecie roślinnymi i zwierzęcym, zarówno na lądzie, jak w wodzie, w znacznych rozmiarach. Całkowitemu obumarciu uległy bowiem zasypane siedliska przyrodnicze. Niektóre gatunki roślin i zwierząt, w tym objęte ścisłą ochroną, zniknęły również całkowicie z terenów kempingów, ich odzatokowego przedpola i z pobliskich wód. Nadto zmniejszeniu uległa liczebność niektórych gatunków ptaków, co stanowi istotną szkodę w przyrodzie. Dodatkowo wyrządzona szkoda wywołuje stopniowe pogorszenie się stanu czystości wód Zatoki Puckiej. To z kolei stanowi zagrożenie dla zdrowia wszystkich osób korzystających  z wód Zatoki  Puckiej. 

       Zarzucone oskarżonym przestępstwo, zakwalifikowane z  art. 188  § 1 i 2 k.k. w zb z art. 187 § 1 k.k. w zb. art. 188 k.k. w zb. z art. 90 ustawy Prawo budowlane zagrożone jest karą  do 5 lat pozbawienia wolności.            

     Oskarżeni nie przyznają się do popełnienia zarzuconego im przestępstwa.

        Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Wejherowie IX Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą  w Pucku.  

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone