Strona główna

2015-06-30 11:18

        Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi B. Sprawę prowadziła Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa w Gdańsku.  

      W latach 2003 -2013 Dariusz B. był  pracownikiem  BZ WBK. Początkowo pełnił funkcję dyrektora jednego z oddziału, a następnie od października  2008 roku  funkcję dyrektora regionalnego. Na podstawie umowy był zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi banku, w tym uprawnionym do samodzielnego rozpatrywania wniosków kredytowych do 500 000 złotych. 

      Na podstawie zebranego materiału dowodowego ustalono, że we wskazanym wyżej okresie, nadużywając udzielonych mu uprawnień doprowadził do uruchomienia 185 kredytów, z których pieniądze przeznaczył dla siebie. W tym celu przedkładał podrobione przez siebie dokumenty w postaci  zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej i nie zaleganiu z podatkami. Osobiście albo wydając polecenie podległym pracownikom, wprowadził do systemu bankowego nieprawdziwe dane, dotyczące 4 fikcyjnych osób fizycznych i 42 nieistniejących firm, rzekomo ubiegających się o kredyty. Następnie podrobił podpisy  kredytobiorców na umowach kredytowych.  

     Łączna wysokości uruchomionych w ten sposób kredytów  przekroczyła 21 milionów 500 tysięcy złotych. Jak ustalono, z procederu uczyniła sobie stałe źródło dochodu.  Cześć pieniędzy bowiem przelał na swoje rachunki, z których dokonywał wypłat gotówki, transakcji przy użycia karty płatniczej oraz transakcji za pośrednictwem Internetu. Cześć kredytów została przez niego spłacona. Kwota niespłaconych kredytów w chwili ujawnienia procederu wynosiła  7 378 659 złotych.

      Dariuszowi B. zarzucono popełnienie przestępstwa nadużycia uprawnień i wyrządzenia bankowi wielkiej szkody majątkowej, zakwalifikowanego  z art. 296 § 1, 2 i 3 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k.

     W toku postępowania przygotowawczego Dariusz B. przyznał się do popełnienia zarzuconego  mu przestępstwa.

      Zarzucone przestęsptwo zagrożone jest  karą do 15 lat pozbawienia  wolności.

      Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Okręgowego w Gdańsku  Wydział XIV Karny.

  
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone