Strona główna

2015-07-01 11:26

        Prokuratura Rejonowa w Sopocie skierowała do Sądu akt oskarżenia wobec dwóch osób, to jest  Danuty M. kierownika i opiekunkę  wycieczki   oraz Piotra M. kierownika zmiany ratowników.

      Do zdarzenia doszło 28.05.2014r. Około godziny 16.00 w jednym z basenów zauważono unoszącą się na wodzie, twarzą do dołu, dziewczynkę. W stanie ciężkim została przewieziona do szpitala dziecięcego w Gdańsku, gdzie zmarła 17.06.2014r. Przyczyną śmierci było globalne niedokrwienie po nagłym zatrzymaniu krążenia, będące następstwem podtopienia. Małoletnia Nikola była uczestniczką wycieczki szkolnej.

      Danucie M. zarzucono  popełnienie przestępstwa z art. 160 § 2 i 3 k.k., to jest nieumyślnego narażenia małoletnie Nikoli na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Jako kierownik i opiekun wycieczki zobowiązana była do  sprawowania opieki nad powierzonymi jej dziećmi. W ocenie prokuratury nie zachowała  wymaganych reguł ostrożności. Wbrew obowiązującym przepisom nie zagwarantowała dzieciom bezpieczeństwa w tracie ich  pobytu na terenie Parku Wodnego Sopot. Nie zapoznała się sama, jak też nie zapoznała uczestników wycieczki z obowiązującym na terenie Parku regulaminem korzystania z basenów przez grupy zorganizowane. Nie wyposażyła dzieci w indywidualne oznakowania, tzw. wyróżniki. Nie zapewniła stałego nadzoru i monitorowania zachowania grupy przez pozostałych opiekunów. Spowodowało to wyjście części grupy z szatni na płytę basenową bez opiekuna oraz wejście do wody, przed  udzieleniem instrukcji  przez ratownika.  

      Piotrowi M. zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 155 k.k. to jest nieumyślnego spowodowania śmierci małoletniej Nikoli. W dniu 28.05. 2014 r. pełnił funkcje kierownika zmiany ratowników. Z racji pełnionej funkcji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami  był  zobowiązanym  do zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych  Parku, czego nie uczynił. Nie zagwarantował właściwej obsady stanowiska ratowniczego, przypisanego do basenu, w którym doszło do wypadku. Nie wyznaczył bowiem ratownika do ustawicznej i bezpośredniej  obserwacji niecki basenowej. Brak właściwego nadzoru oraz brak możliwości  zapobiegania i niezwłocznego reagowania na zagrożenia,  skutkował wejściem  części grupy  do basenu bez nadzoru.  

      Danuta M. i Piotr M. nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstwa. Odmówili złożenia wyjaśnień.

      W toku postępowania przygotowawczego nie stosowano środków zapobiegawczych. Zarzucone oskarżonym przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności  do  lat 5.  

       Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Sopocie.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone