Strona główna

2015-07-02 08:44

        Prokuratura Okręgowa w Gdańsku oskarżyła Tomasza W. byłego kierownika Biura Stefy Płatnego Parkowania  w Gdyni o  popełnienie szeregu przestępstwo przekroczenia uprawnień i działania na szkodę Miasta Gdynia. Postępowanie prowadziła Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa w Gdańsku.   

      Tomasz W. od maja 2009 roku pełnił funkcję kierownika biura nowo powstałej Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni. Na mocy upoważnienia  Prezydenta  Miasta Gdyni był uprawnionym do załatwiana spraw związanych ze strefą, określonych  w uchwale Rady Miasta  Gdyni  z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie ustalania stref płatnego parkowania oraz wysokości stawek  opłat za parkowanie i opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania  oraz wprowadzania opłaty abonenckiej, w tym do załatwiania wszelkich spraw egzekucyjnych. Na podstawie uchwały wprowadzono opłatę  dodatkową za przekroczony lub nieopłacony czas parkowania.  Opłata ta wynosiła 50 złotych. Kontrolerzy Zarządu Dróg i Zieleni  wyposażeni byli w przenośne urządzenia z bazą danych. Pozwalały one na sprawdzenie czy dany pojazd, który nie ma  wyłożonego za szybą biletu  z parkometru  lub  abonamentu, jest zwolniony  z opłaty  za parkowanie.

       Jak ustalono, Tomasz W. w latach 2010-2014 wielokrotnie przekroczył swoje uprawnienia na szkodę Miasta Gdynia.

     Polecił podległemu pracownikowi stworzenie rejestru numerów rejestracyjnych pojazdów  należących do 76 osób. Osoby te nie miały wykupionego abonamentu. Na  podstawie tego  rejestru system informatyczny,  obsługujący strefę parkowania blokował możliwość wystawienia wezwania do zapłaty za nieopłacony czas parkowana w strefie. Gdy dany pojazd był zablokowany w systemie, kontroler otrzymywał komunikat  „ nie wystawiać wezwania do zapłaty ”. W tym okresie z tytułu niepłaconych przez te osoby abonamentów  do budżetu miasta  nie wpłynęła łącznie kwota  527 400 złotych.   Działał  w celu  osiągnięcia korzyści majątkowej przez  osoby unikające  opłaty abonamentu za parkowanie.

      W tym samym okresie Tomasz W. przekroczył swoje uprawnienia poprzez bezpodstawne anulowanie  336  wezwań do zapłaty wymierzonych  opłat dodatkowych za  nie uiszczenie opłaty  za parkowanie  lub przekroczenie  czasu parkowania. Każdorazowo była to kwota 50 złotych. W ten sposób działał na korzyść majątkową osób, którym anulował  opłaty, a na szkodę Miasta Gdynia.  Do budżetu miasta z tego tytułu  nie wpłynęła łącznie  kwota 16 800 złotych.  

     Tomasz W. przyznał się częściowo do popełnienia zarzuconych mu przestępstw, to jest do zarzutów anulowania  wezwań do zapłaty.

      W toku postępowania przygotowawczego był tymczasowo aresztowany przez okres niepełnych dwóch miesięcy. Następnie prokurator zmienił ten środek na zakazu opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.    

     Zarzucone Tomaszowi W. przestępstwa, zakwalifikowane z art. 231 § 2k.k. zagrożone są karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

      Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Gdyni.  

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone