Strona główna

2015-07-07 09:33

       Prokuratura Okręgowa w Gdańsku oskarżyła dwie osoby o uszkodzenie dwóch samochodów poprzez ich podpalenie. Postępowanie w tej sprawie pierwotnie prowadziła Prokuratura  Rejonowa w Słupsku.  

       Do zdarzenia doszło 9 kwietnia 2013 roku w Słupku. Około godziny 20.40 pokrzywdzeni zauważyli, że płoną należące do nich dwa samochody.     

       Powołani w tej sprawie biegli z zakresu pożarnictwa jako przyczynę pożaru wskazali podpalenie. Była to początkowa faza pożaru. Nie stanowiła   zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób, bądź mienia wielkich rozmiarach.  Na podstawie ujawnionych i  zabezpieczonych  na miejscy zdarzenia śladów ustalono, że do podpalenia użyto denaturatu i podpałki do grilla.  W wyniku pożaru oba samochody uległy uszkodzeniu. Łączna wartość wyrządzonej szkody wyniosła 38.000 złotych.  

       Zarzut nakłonienia Czesława M. do podpalenia samochodów, to jest  popełnienie przestępstwa z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 288 § 1 k.k. przedstawiono Andrzejowi O. Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał  się do jego popełnienia. Jak ustalono w oparciu o zebrany materiał dowodowy, motywem jakim kierował się  Andrzej O. była zemsta. Obawiał się bowiem, że na skutek podejmowanych przez pokrzywdzonego  działań,  w   szczególności  w następstwie przekazanego przez niego w marcu 2013 roku inspektorowi Wydziału  Kontroli UM w Słupsku pisma, mogą spotkać go dolegliwości finansowej.

     Czesławowi M. przedstawiono zarzut dokonania uszkodzenia samochodów poprzez ich podpalenie, to jest popełnienie przestępstwa  z art. 288 § 1 k.k. Przyznał się   do jego popełnienia i złożył wyjaśnienia. Jak wynika  z zebranego materiału dowodowego  Czesław M.  podpalił samochody nakłoniony przez Andrzeja O. w zamiana za  załatwienie umorzenia przez Miasto długu czynszowego  jego matce.  

     W toku postępowania przygotowawczego w stosunku do obu  oskarżonych stosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju. Wobec Andrzeja O. dodatkowo zastosowano poręczenie majątkowe. W stosunku do Czesława M.  zastosowane  środki zostały  uchylne. Przy czym jest on pozbawiony wolności w związku z aresztem stosowanym w innej  sprawie.   

    Zarzucone oskarżonym przestępstwa zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na  to, że Czesław M. działał w warunkach recydywy, Sąd  może wymierzyć mu karę do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.  

      Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Słupsku.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone