Strona główna

2015-07-09 09:58

      Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do Sądu akt oskarżenia w sprawie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się sutenerstwem. Członkowie grupy, w celu osiągania korzyści majątkowej ułatwiali uprawianie prostytucji co najmniej 19 kobietom i 2 mężczyznom. Postępowanie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej prowadziła Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

      Jak ustalono w toku postępowania  przygotowawczego, grupa w różnym składzie działała od 2009 roku do listopada 2013 roku na terenie Wejherowa, Redy, Rumi, Władysławowa i Gdyni. Usługi seksualne organizowane były w ramach tzw. domówek. Wynajmowane w tym  celu lokale co kilka, kilkanaście miesięcy zmieniano. Stawka za godzinę usługi wynosiła 150 złoty. Za pół godziny100 złotych. Połowa kwoty przekazywana była prowadzącym domówkę. Z procederu uczyniono sobie stałe źródło dochodu. W okresie działania, od osób uprawiających prostytucję pobrano łącznie kwotę nie mniejszą niż 1. 500.000 złotych.

     Aktem oskarżenia objęto sześciu mężczyzn. 

    Dariuszowi J. zarzucono kierowanie grupą i udział  w niej. Kontrolował i nadzorował funkcjonowanie domówek. Niektóre domówki prowadził wspólnie z  innymi. Zarzucono mu popełnienie  przestępstw z art. 258 § 1 i 3 k.k.  oraz z art. 204 § 1 i 2 k.k.  w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 k.k. Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do ich popełnienia. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.   

     Pozostałym pięciu mężczyznom zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej i czerpanie korzyści majątkowej z uprawiania prostytucji przez inne osoby,  to jest popełnienie przestępstw z art. 258 § 1 k.k. oraz z art. 204 § 1 i 2 k.k.  w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 k.k. Za  przestępstwa te Sąd może wymierzyć karę do 5 lat  pozbawienia wolności. Dwóm z tych mężczyzn  zarzucono również udzielenie, w celu osiągnięcia  korzyści majątkowej  innej osobie środka odurzającego, to jest popełnienie przestępstw z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu  narkomanii. To przestępstwo zagrożone jest karą  od roku do 10 lat pozbawienia wolności.  

     Euzebiusz D. i Łukasz K.  za zgodą Dariusza J. organizowali i prowadzili domówki. Nadto umieszczali ogłoszenia na portalach internetowych, odbierali pieniądze od osób świadczących usługi seksualne.

     Szymon J. pełnił funkcję ochroniarza, zajmował się remontami lokali, woził osoby świadczące usługi seksualne oraz odbierał od nich pieniądze.

     Transportem oraz ochroną zajmowali się również Adrian B. oraz Karol M.    

     Poza dwoma oskarżonymi, pozostali  nie przyznają się do popełnienia zarzuconych im przestępstw.

     Trzech oskarżonych przebywa w areszcie. Wobec trzech stosowane są środki wolnościowe.

     Akt oskarżenia w tej sprawie   30 czerwca 2015 roku został skierowany do Sądu Okręgowego w Gdańsku XIV Wydział Karny.    

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone