Strona główna

2015-09-21 11:37

      Opinię na zlecenie Prokuratury sporządził Instytut Ekspertyz Kryminalistycznych Analityks w Poznaniu.

    Biegli, na  podstawie zapisów pamiętnika podejrzanej Wiktorii M. dokonali oceny jej cech  psychologicznych. Stwierdzili, że podejrzana jest rozchwiana emocjonalnie, wykazuje brak  hamulców etycznych, tendencje agresywne i autoagresywne, skłonności do naruszania norm społecznych. Uczucie empatii przeplata z uczuciem zadawaniu bólu. 

     W ocenie biegłych, podejrzana prowadziła pamiętnik w celu zaspokojenia swoich określonych potrzeb emocjonalnych. Opisuje w nim to co naprawdę się wydarzyło. Pomimo nasilonej samokontroli i próby zatajenia faktów, wyraża w nim przyznanie się do popełnienia zarzuconego  jej czynu.

 

   Dokonując  analizy psychologicznej  śladów zebranych  w toku postępowania biegli stwierdzili, że w dniu zdarzenia  Agata  charakteryzowała się  wysokim potencjałem samobójczym. Zachodzi duże prawdopodobieństwo jej aktywnego udziału  we własnej śmierci. Jednocześnie nie można wykluczyć  aby samo pozbawienie życia  nastąpiło ręką obcą,  za  zgodą pokrzywdzonej.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone