Strona główna

2015-11-18 11:06

       Aktem oskarżenia Prokuratura Okręgowa w Gdańsku  zakończyła postępowanie  przeciwko Beacie W. prowadzącej firmę Viki Travel.

       Beata W. w ramach firmy Viki Travel zajmowała się pośrednictwem w sprzedaży biletów lotniczych. W okresie  od października  2012 roku do  maja 2013r.  oferując swoje usługi, wprowadziła klientów w błąd co do zamiaru wywiązania się z  nich.  W tym okresie pobrała od  klientów łącznie ponad 573  tysiące złotych. Przy czym dysponując pieniędzmi klientów bądź nie dokonywała rezerwacji biletów, bądź dokonywała, ale nie realizowała  płatności. Pieniądze te nie zostały zwrócone klientom.   

       Działając w ten sposób doprowadziła szereg osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, wyrządzając szkodę w znacznych rozmiarach. Wśród pokrzywdzony są zarówno osoby prywatne, jak też szkoły oraz stowarzyszenia.  

        Zarzucone  Beacie W. przestępstwo,  zakwalifikowane z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., zagrożone jest karą od  roku do 10 lat pozbawienia wolności. Przesłuchana w toku postępowania przygotowawczego  Beata W.  nie przyznała się jego popełnienia. Złożyła wyjaśnienia, które nie znajdują odzwierciedlenia w  zgromadzonym  materiale  dowodowym. 

       W toku postępowania przygotowawczego nie stosowano środków zapobiegawczych.

        Akt oskarżenia  w tej sprawie został skierowany do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone