Strona główna

2015-12-31 10:56

     Prokuratura skierowała akt oskarżenia w sprawie naruszenia przez przedsiębiorcę  obowiązków  wynikających  z ustawy o przeciwdziałaniu  praniu  pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

      Jakub J.  prowadzi  działalności gospodarczą  związaną  z obrotem bursztynem. Jak ustalono w toku postępowania,  w  latach 2014 -2015 dokonał czterech  transakcji gotówkowy,  powyżej  15 000 euro każda. Zgodne z ustawą o przeciwdziałaniu  praniu  pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o ile takie transakcje nie są przeprowadzane  za pośrednictwem rachunku  bankowego,  istnie obowiązek  ich zgłoszenia  Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. Jakub .J  takie zgłoszenia nie dokonał.     

       Prokurator zarzucono Jakubowi J.  popełnienie czterech przestępstw z art. 35 ust. 1  pkt. 1  z ustawy o przeciwdziałaniu  praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przesłuchany  w charakterze podejrzanego nie przyznał się do ich popełnienia  i  odmówił złożenia wyjaśnień.

        Przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.        

         Akt oskarżenia w tej sprawie  Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku skierowała do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.

               

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone