Strona główna

2016-04-07 12:14

Aktem oskarżenia Prokuratura Okręgowa w  Gdańsku zakończyła postępowanie w sprawie przeciwko  Annie S. i innym osobom.  

Oskarżonym  między innymi  zarzucono popełnienie  przestępstw oszustwa  na szkodę osób  prywatnych  oraz  banku.

 

Akt oskarżenia  został  skierowany  do Sądu Okręgowego w Gdańsku   XIV Wydziału  Karnego.

 

Anna S. na terenie Starogardu Gdańskiego prowadziła działalność gospodarczą.  Działalność ta polegała na pośredniczeniu, jako pełnomocnik banku,  przy zawieraniu umów kredytowych.  

 

W toku postępowania przygotowawczego ustalono, że oskarżona w  latach 2012- 2013, wykorzystując  prowadzoną działalność,  wspólnie z innymi osobami, na podstawie  fikcyjnych dokumentów,  na dane osoby,  nie mającej  o tym  wiedzy, zaciągnęła kredyt  bez zamiaru  jego  spłaty. Nadto  przywłaszczyła  część pieniędzy  pochodzący z  kredytów udzielonych przez bank na  rzecz osób prywatnych. Łączna wysokość szkody wniosła nie mniej niż 86  000  złotych. Pokrzywdzeni  to bank   oraz 1 7 osób prywatnych.   

 

W okresie od maja 2013 roku do listopada  2013 roku  oskarżona oferowała  po okazyjnej cenie zakup  EURO lub wymianę  EURO  po  korzystnym kursie.  Przy czym  zainteresowane osoby wprowadzała w błąd co do zamiaru i możliwości  zwrotu  przyjętych od nich  środków.  Działając  w ten  sposób  doprowadziła 20 osób do niekorzystnego rozporządzenia  mieniem  znacznej wartości. Jest to  kwota  nie mniejszej  niż  1.630.000,00  złotych.

 

W  tym samym okresie  przejęła  pieniądze od 6 osób tytułem pożyczki.  Przy czym, jak ustalono nie miała  zamiaru, jak i możliwości zwroty w całości przyjętych pieniędzy. Łączna wartość szkody wyniosła  231 000 złotych.

 

Nadto oskarżonej  zarzucono  posłużenie się, w celu uzyskania kredytów, poświadczającą nieprawdę  dokumentacji oraz odrobienie  szeregu dokumentów.

 

Anna S. przesłuchana w toku postępowania przygotowawczego  Anna S. nie przyznała się do popełnienia zarzuconych jej przestępstw.  

 

Wobec podejrzanej stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.  

 

Annie S. aktem oskarżenia zarzucono łącznie popełnienie  39 przestępstw. Grozi  jej kara od roku do 10 lat pozbawienia  wolności.  

 

Aktem oskarżenia  objęto również 9 innych osób. 5  osobom zarzucono popełnienie dwóch przestępstw wyłudzenia kredytów, w tym jednego wspólnie i w porozumieniu  z  Anną S.  Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.  

 

4 pozostałym osobom  zarzucono  popełnienie przestępstw złożenie nierzetelnych oświadczeń  we wnioskasch  o udzielnie kredytu.Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia  wolności.   

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone