Strona główna

2016-06-09 09:15

W efekcie przeprowadzonych przez funkcjonariuszy CBŚP zarząd w Gdańsku czynności procesowych, realizowanych w trybie art. 308 k.p.k., doszło do ujawnienia i zlikwidowania w powiecie kartuskim, dwóch plantacji konopi. 

Na miejscu zdarzenia zatrzymano czterech mężczyzn w wieku 34, 36, 37 oraz 47 lat.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, analizując poczynione w sprawie ustalenia oraz zabezpieczony materiał dowodowy, podjęła decyzję o przedstawieniu zarzutów w/w czterem osobom, popełnienia przestępstw dotyczących znacznej ilości środków odurzających w postaci konopi innych niż włókniste, a polegających na ich uprawie – tj. czynu z art. 63 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przetwarzaniu – tj. czynu z art. 53ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.  

Następnie po przesłuchaniu podejrzanych, Prokuratura skierowała wobec dwóch osób – Mariusza K. oraz Adama G., wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, uznając, że jest to niezbędne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Sąd przychylił się do stanowiska Prokuratury i zastosował wnioskowane areszty. 

Przestępstwo polegające na uprawie konopi, która to uprawa może dostarczyć znacznej ilości ziela konopi innych niż włókniste – określone w art. 63 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.07.20005r. o przeciwdziałaniu narkomanii – zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 8, natomiast przestępstwo polegające na przetwarzaniu znacznej ilości środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – wskazane w treści art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii zagrożone jest karą grzywny i pozbawiania wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Przedmiotowe śledztwo jest kontynuowane, planowane są dalsze czynności.      

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Tatiana Paszkiewicz 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone