Strona główna

2016-06-13 10:20

Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku, w toku nadzorowanego śledztwa, przedstawiła Dariuszowi G. zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy, tj. popełnienia przestępstwa z art. 62 ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Przedmiotowa substancja psychotropowa, w ilości ponad 880 porcji, została ujawniona przez funkcjonariuszy Policji w pomieszczeniu piwnicznym na terenie Gdańska, użytkowanym przez podejrzanego.

Jak ustalono podejrzany był już uprzednio karany, w tym za posiadanie znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani z dnia 29.07.2005r. – zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Prokuratura wystąpiła do Sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, uznając, że potrzeba zastosowania tego środka, w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, uzasadniona jest m.in. grożącą podejrzanemu surową karą.        

Sąd uwzględnił wniosek stosując wobec w/w areszt na okres 3 miesięcy.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Tatiana Paszkiewicz 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone