Strona główna

2016-06-15 17:04

Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa w Gdańsku wszczęła w dniu 12.06.2016r. śledztwo przeciwko 25-latkowi podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z art.62 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Przeprowadzone czynności dowodowe uzasadniły przedstawienie w/wymienionemu zarzutu posiadania, wbrew przepisom ustawy, znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 595 pojedynczych porcji konsumpcyjnych.

Zabezpieczone substancje psychotropowe ujawnione zostały w miejscu pracy podejrzanego.

Prokurator zastosował wobec podejrzanego, przyznającego się do popełnienia zarzucanego mu czynu, środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Trwa śledztwo, w toku którego zachodzi konieczność m.in. uzyskania kompleksowej opinii biegłego odnośnie zabezpieczonych również w miejscu pracy oraz zamieszkania podejrzanego, środków odurzających.

Przestępstwo z art.62 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii – gdy przedmiotem posiadania jest znaczna ilość substancji psychotropowych lub środków odurzających, zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Tatiana Paszkiewicz 

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone