Strona główna

2016-06-27 10:26

Komisariat Policji we Władysławowie został powiadomiony przez osoby postronne o znalezieniu na jednym z placów we Władysławowie, psa w stanie agonalnym, umieszczonego w foliowym worku i przysypanego gruzem. Niezwłocznie podjęto działania ratownicze.

W wyniku przeprowadzonych następnie czynności ustalono sprawców usiłowania zabicia psa.

 

Prokuratura Rejonowa w Pucku, po analize zgromadzonego materiału, podjęła w dniu 23.06.2016r. decyzję o przedstawieniu dwóm mężczyznom zarzutu usiłowania uśmiercenia psa, poprzez działanie ze szczególnym okrucieństwem, tj. czynu z art. 13§1k.k. w zw. z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt.  

Podejrzani złożyli wyjaśnienia.

Następnie Prokurator Rejonowy w Pucku wystąpił do właściwego Sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie obu sprawców. Sąd przychylając się do wniosku podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanych izolacyjnego środka zapobiegawczego na okres dwóch miesięcy.

Za przestępstwo z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Nadto w razie skazania za w/w przestępstwa sąd może orzec nawiązkę w wysokości od 500zł. do 100.000zł. na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd (art. 35 ust. 5 cyt. ustawy). 

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Tatiana Paszkiewicz   

      

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone