Strona główna

2016-06-27 10:29

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko sześciu mężczyznom w wieku od 38 lat do 64 lat, oskarżonym o popełnienie szeregu przestępstw karno – skarbowych, w związku z ujawnionym przemytem wyrobów tytoniowych.

Oskarżonym zarzucono popełnienie przestępstw przeciwko obowiązkom podatkowym - z art. 54§1k.k.s., art. 55§1k.k.s., 56§1k.k.s., art.63§2k.k.s., a także przestępstw przeciwko obowiązkom celnym – z art. 86§1k.k.s. oraz art. 87§1k.k.s.

Przestępstwa te zagrożone są m.in. karą pozbawienia wolności – z uwagi na zachodzące w sprawie nadzwyczajne obostrzenie, wynikające z działania w zorganizowanej grupie oraz spowodowania uszczupleń należności publicznoprawnej dużej wartości – w wymiarze do 10 lat.  

Przestępcza działalność w/w polegała m.in. na nabywaniu i sprowadzaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej towarów w postaci papierosów, pod pozorem procedury tranzytu, bez polskich oznaczeń skarbowych akcyzy, przedkładaniu organom celnym nierzetelnych dokumentów i wprowadzeniu w błąd co do ich pochodzenia i faktu zbycia, po czym przekazaniu do dalszego wprowadzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez ujawnienia właściwym organom celnym podstawy opodatkowania. 

Powyższe poza narażeniem, powodowało uszczuplenia należności Skarbu Państwa oraz budżetu Wspólnoty Europejskiej wielkiej wartości z tytułu należnego cła, podatku akcyzowego oraz podatku VAT.  

Nadto jednemu z oskarżonych przypisano założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a czterem – udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie w/w przestępstw skarbowych.

Powyższe stanowi przestępstwo z art. 258§3k.k., które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5.  

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Tatiana Paszkiewicz  

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone