Strona główna

2016-07-05 10:40

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Gdańsku, zakończyła śledztwo prowadzone w przedmiocie dokonanych w okresie od 2010 do 2013r. kradzieży z włamaniami 53 samochodów na terenie Niemiec, po czym ich „legalizacji” na terenie Polski.

 

Zarzutami objęto osiem osób w wieku od 35 lat do 47 lat.

Prokuratura jednemu z oskarżonych przypisała kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, w skład, której wchodziło trzech innych oskarżonych, a mającą na celu i dokonującą, przestępstw polegających na kradzieżach, po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń, samochodów na terenie Niemiec. Członkowie grupy przyjeżdżali takimi samochodami do Polski, gdzie pojazdy były następnie, po ich „legalizacji”, sprzedawane innym osobom. Przed sprzedażą w samochodach były przerabiane oznaczenia identyfikacyjne nadwozi na takie, które odpowiadały oznaczeniom pochodzącym z uprzednio nabytych w Polsce, uszkodzonych pojazdów z właściwymi dokumentami, czy też pozyskanym samym dokumentom z wyciętymi oznaczeniami identyfikacyjnymi pojazdów. 

Nadto Prokuratura oskarżyła trzy osoby o dokonanie przestępstw paserstwa, polegających na nabyciu oraz zbyciu samochodów uzyskanych za pomocą czynów zabronionych, tj. kradzieży dokonanych w Niemczech. Jeden ze sprawców oskarżony został o dokonanie w Niemczech kradzieży z włamaniem dwóch samochodów.    

Do ujawnienia przestępczego procederu doszło w wyniku czynności realizowanych przez Centralne Biuro Śledcze Policji zarząd w Gdańsku. Podczas dokonanego przeszukania u jednego z podejrzanych zabezpieczone 4 samochody pochodzące z przestępstw oraz m.in. liczne dokumenty, których analiza skutkowała kolejnymi zabezpieczeniami pojazdów.

W toku postępowania zdołano odzyskać część samochodów, wśród których 20 pojazdów po zbadaniu, zwrócono niemieckim ubezpieczycielom.

Wobec oskarżonego m.in. o kierowanie grupą przestępczą stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast wobec dwóch członków zorganizowanej grupy przestępczej zastosowane zostały środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym, w tym w postaci poręczenia majątkowego. Wobec jednego z oskarżonych o popełnienie przestępstw paserstwa zastosowano poręczenie majątkowe, zaś wobec drugiego - dozór policji.   

Przestępstwo z art. 258§1 k.k. – polegające na udziale w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnienie przestępstwa, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5, natomiast czyn z art. 258§3 k.k. – tj. m.in. polegający na kierowaniu taką grupą – zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

Nadto kradzież z włamaniem – czyn z art.279§1k.k., podlega karze pozbawienia wolności do lat 10. Przy czym wobec przypisania oskarżonym działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz uczynienia sobie z popełniania przestępstw stałego źródła dochodu (art. 65§1k.k.) – górna granica ustawowego zagrożenia może być zwiększona o połowę.  

Występek z art. 291§1k.k. – paserstwo – podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. 

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

Tatiana Paszkiewicz

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone